26. 02. 2015

1, Objav endorfínov V rokoch 1968 – 1971 Dr. Solomon Snyder a Dr. Candace Petrová z biochemického laboratória Johns Hopkins University v Baltimore urobili významné objavy, ktorými sa zapísali do histórie medicíny. Objavili totiž, že ľudské telo, menovite mozgový kmeň, dokáže z bežných živín vyrábať celý rad omamných látok, z ktorých niektoré sú oveľa silnejšie ako laboratórne vyrábaný morfín či heroín. Týmto telu vlastným opiátom dali názov endogénne morfíny – endorfíny. Tisícročná skúsenosť ľudstva, že opiáty získané z rastlín spoľahlivo potláčajú bolesť, tlmia hlad, vyvolávajú euforické pocity a podporujú spánok, bola náhle konfrontovaná s účelom, ktorému slúžia endorfíny v tele. Všetky tieto úlohy napĺňajú rovnako, avšak u rôznych ľudí a za rôznych okolností nie vždy úplne spoľahlivo a nie podľa potreby. 2. objav enzýmov degradujúcich endorfíny ● Veľa ďalších rokov sa pátralo, ktoré okolnosti a biologické procesy majú vplyv na to, aby endorfíny optimálne plnili svoju prirodzenú úlohu. Medzitým bádatelia začali endorfíny a následne objavené ďalšie druhy telesných opiátov rozlišovať a deliť na rozličné kategórie, a to diferencovane podľa úlohy, ktorú v tele plnia.(*1) Boli tiež už objavené enzýmy, ktoré endorfíny aj ďalšie opiáty biologicky degradujú, čím ukončujú ich pôsobenie v mieste nasadenia. 3. objav látky DLPA Biológ Dr. Brian Meyers z univerzity v Delaware začal intenzívne testovať rôzne živiny, aby zistil, či niektoré z nich dokážu činnosť enzýmov rozkladajúcich endorfíny a enkefalíny utlmiť a tým ich účinnosť zosilniť a časovo predĺžiť. V roku 1973 objavil, že takúto schopnosť vykazuje vzácna forma aminokyseliny fenylalanínu D-fenylalanín, ktorý produkuje výhradne námeľ parazitujúci na obilných klasoch.

● Hneď ako sa podarilo izolovaný D-fenylalanín spracovať v dostatočnom množstve, začali pokusy s jeho aplikáciou na zvieratách aj ľuďoch. Výsledkom ale bolo sklamanie, pretože D-fenylalanín sa v živom organizme premenil na obyčajný L-fenylalanín, ktorý je síce jednou z najdôležitejších živín vôbec, ale nemá vplyv na činnosť enzýmov. V ďalších pokusoch vedca napadlo podať spolu s D-fenylalanínom aj L-fenylalanín, aby oklamal nenásytnú potrebu tela po tejto látke, a jeho zámer bol úspešný. Nový prípravok dostal meno DLPA (anglicky D,L-Phenyl Alanin). 4. škodlivé účinky liekov proti bolesti ● Na mnohých univerzitných klinikách v USA a Kanade lekári začali skúmať rôzne účinky proti bolesti. Na konci 70, rokov sa v lekárskej literatúre často začali objavovať zásadné štúdie o nebezpečných vedľajších účinkoch liekov proti bolesti. Chronická toxicita týchto liekov pri ich predĺženom podávaní vyvoláva ťažké neliečiteľné poškodenia pečene a niekedy aj obličiek, u acetylsalicylátov a ich odvodenín zasa závažné poškodenie tráviaceho traktu, devastáciu črevnej mikroflóry a poruchy vstrebávania niektorých vitamínov. 5. DLPA – prostriedok bez ohrozenia zdravia ● V dôsledku týchto nových poznatkov sa pozornosť mnohých lekárov uprela na DLPA ako na prostriedok, ktorý potláča bolesť a pritom nemôže ohroziť zdravie pacienta. Obzvlášť veľký záujem vzbudil DLPA u gastroenterológov a kardiológov, ktorí sa vo svojej praxi najčastejšie stretali s trvalými následkami dlhodobého užívania tradičných analgetík. Prezident kardiologickej sekcie Americkej lekárskej asociácie prof. Arnold Fox na základe svojej dlhoročnej skúsenosti s liečbou bolesti pomocou DLPA vydal v roku 1985 o aplikáciách tejto látky obšírnu monografiu, ktorá DLPA predstavila širokej medzinárodnej odbornej aj laickej verejnosti.

● V súvislosti s unikátnymi vlastnosťami DLPA a dlhodobou skúsenosťou s jej užívaním, napadne človeku veľa otázok: Potláča DLPA každú bolesť, aj tú najsilnejšiu? Aký iný prospech zdraviu človeka prináša? Je užívanie skutočne úplne bezpečné? Funguje u každého človeka? Prečo sa už DLPA nestal regulárnym liekom proti bolesti? 6. Účinky DLPA ● DLPA pôsobí len proti tzv. chronickej bolesti. To je bolesť, ktorá pretrváva najmenej 10 dní, spravidla však dlhšie. Môže byť pociťovaná bez prerušenia alebo s prestávkami. Typickým príkladom je bolesť kĺbov alebo chrbtice zapríčinená reumaticko-artritickými zmenami alebo bolesť, ktorú vyvoláva zhubné nádorové ochorenie. DLPA má schopnosť potlačiť pretrvávajúcu bolesť akejkoľvek intenzity. DLPA však nie je možné nasadiť pri bolesti pochádzajúcej z vnútorných orgánov, pokiaľ nie je príčina takejto bolesti úplne objasnená. Keby sme sa porezali do prsta, alebo si počas užívania DLPA vykĺbime členok, signálová bolesť, ktorá nám hlási túto nehodu, nebude utlmená.

K typickým účinkom DLPA patrí :

  • potlačení bolesti
  • potlačenie rôznych depresívnych stavov,
  • vzbudenie pocitu väčšej energie
  • zníženie opuchov kĺbov.

7. Zásady užívania DLPA ● Užívanie DLPA je celkom bezpečné a vysoko účinné pri dodržiavaní niekoľkých jednoduchých zásad. Vždy treba mať na pamäti, že DLPA nepôsobí proti bolesti priamo ako analgetiká, ktoré blokujú prenos substancie P, teda látky ktorá informáciu o bolesti prenáša do mozgu. DLPA najskôr musí utlmiť činnosť enzýmov, aby sa opiáty dostali v plnej sile do akcie proti bolesti. K tomu dochádza až po 12 a viac hodinách od podania prvej dávky prípravku.

● Utlmovať činnosť enzýmov nemožno donekonečna a z praktického pohľadu to ani nie je potrebné. DLPA je teda nutné po 8 – 11 dňoch sústavného užívania na čas vysadiť, pričom zvýšená činnosť endorfínov so všetkými dôsledkami pretrváva po vysadení niekoľko dní aj týždňov. Podobne ako akýkoľvek iný prípravok, ani DLPA nepôsobí na každého užívateľa rovnako. Na približne 50 % užívateľov pôsobí veľmi efektívne a pomerne rýchlo, u ďalších 40 % je účinok proti bolesti pociťovaný ako nie vždy dostačujúci. Na ostatných 10 % nepôsobí takmer vôbec. Vysvetlenie je možné hľadať v individuálnom metabolickom ústrojenstve každého človeka. Pri ľuďoch s najvyššou potrebou L-fenylalanínu často dôjde k premene D-fenalalanínu na túto formu aminokyseliny a efekt užívania prípravku sa potom oslabí.(**2) Dennú dávku DLPA je potrebné rozdeliť na podania po troch hlavných jedlách. Užitie do 5 minút po konzumácii hlavného jedla totiž zásadne zvyšuje pravdepodobnosť, že telo vstrebe a využije D-fenylalanín tak, ako sa očakáva.

● Štandardizovaná dávka DLPA je 375 miligramov zmesi D a L-fenylalanínu v pomere 1 : 1. Väčšina ľudí dobre reaguje na 4 dávky (kapsule) za deň, ktoré sa obyčajne užívajú rozdelením 2 + 1 + 1. Pri silných bolestiach a slabšej reakcii na prípravok možno užívať až 6 kapsúl počas dňa rozdelených 2 + 2 + 2. Je dôležité upozorniť, že DLPA sa veľmi dobre znáša so všetkými typmi analgetík a zvyšuje ich účinok, preto pri silných bolestiach možno účinok samotného DLPA posilniť analgetikom, pričom potrebné dávkovanie analgetika bude oveľa nižšie ako v prípade, že by sa užilo samo o sebe. Aj preto bude jeho vedľajší účinok oveľa menší. 8. Prečo nie je DLPA liek? ● Existuje niekoľko dôvodov, prečo sa DLPA nemôže stáť regulárnym liečivom bolestí. Predovšetkým ide o právnu a obchodnú prekážku. Ako autentický prírodný produkt nemôže byť prípravok patentovaný a registrovaný ako liek. Navyše sa viac ako štvrť storočia vyrábal a distribuoval ako výživový doplnok, pričom patent na technológiu výroby hlavnej zložky prípravku, D-fenylalanínu, má vo vlastníctve jediný výrobca na svete. Ak prirátame okolnosti, že režim užívania DLPA je oveľa náročnejší ako užívanie bežných analgetík a náklady na výrobu bežných analgetík sú nepomerne nižšie a zisky z ich predaja sú oveľa vyššie ako u DLPA, je bezpredmetnosť kandidatúry DLPA na oficiálne liečivo zrejmá. Ako už bolo uvedené, DLPA zvládne aj bolesti, ktoré sprevádzajú terminálne štádium rakoviny. Napriek tomu sa v týchto prípadoch užíva skôr výnimočne. Je to preto, že v týchto prípadoch je užitie morfínu spoľahlivejšie a pri jeho podávaní sa už nezohľadňujú nežiaduce vedľajšie účinky. Okrem toho vysoké percento onkologických pacientov má primárnym nádorom alebo metastázami natoľko poškodený mechanizmus vstrebávania a látkovej premeny, že ich organizmus nemusí DLPA optimálne spracovať a využiť. Preto optimálny analgetický efekt DL-PA je možné v plnej miere využiť práve u osôb postihnutých reumatoidnou artrózou a poúrazovými stavmi pohybovej sústavy.

(*1) Popri dnes opísaných 22 typoch endorfínov patria k telesným opiátom dynorfín, enkefalíny a anandamidy. Enkefalíny, ktoré sú zložením veľmi blízke endorfínom, sú k nim aj často zaraďované. Z hľadiska účinku proti bolesti sú enkefalíny najefektívnejšie z dvoch dôvodov – ich množstvo v tele je najvyššie a môžu pôsobiť v celej nervovej sústave, zatiaľ čo ostatné opiáty pôsobia iba v mozgu. (**2) Rovnako ľudia, ktorí dlhodobo užívajú bežné analgetiká, na DLPA reagujú spravidla menej výrazne.

Na nás sa môžete spoľahnúť. Kompave môžete veriť.

Benefits

Production complies with the strictest European directives - the quality management system according to ISO 22000: 2005 and HACCP control system. When buying products in our title, we provide our customers the benefits of a loyalty rebate, free shipping above 100 EUR and prompt delivery since we are manufacturers.

odborní poradenství

Expert advice

We understand our products and therefore we can offer expert information and advice articles, reviews and videos. Of course we can answer all your questions related to the use of our products so that you are fully satisfied.

Kompava Sponzoring

Our products are used by professional and hobby athletes in all sports sectors in which maximum comfort and trust. We are sponsoring individual athletes, not only whether from bodybuilding, triathlon, moto sport, volleyball, boxing, water sports, triathletes but also football club FK Senica.