Kompava s.r.o.

Slovenský výrobca Kompava, spol. s r. o. sa zaoberá vývojom, výrobou a distribúciou výživových doplnkov pre športovcov a zdravý životný štýl už od roku 2002. V súčastnosti máme vybudovanú partnerskú sieť športových obchodov, fitness centier, lekární, bio obchodov na celom Slovensku a prevádzkujeme internetový obchod www.kompava.sk a www.acidofit.sk.

Vývoj výživových doplnkov a športovej výživy sleduje popredné svetové trendy a výskumy v oblasti výživových doplnkov. Vo výrobnom procese používame moderné kvalitatívne technologické postupy zabezpečujúcu najvyšší štandard kvality a snažíme sa neustále inovovať a zlepšovať výrobný proces. Suroviny a ingrediencie obsiahnuté v našich výživových doplnkov majú stupeň maximálnej čistoty a vysokej kvality od renomovaných zahraničných výrobcov. 

Výživové doplnky KOMPAVA sú určené nielen profesionálnym športovcom, ale aj bežným rekreačným športovcom či obyčajným ľudom s nadváhou, nízkou hmotnosťou, žalúdočné alebo pohybové problémy a iné.

zeleny listok

Doplnky výživy firmy KOMPAVA sú vyrobené s dôrazom na maximálnu kvalitu a čistotu. Naše výrobky obsahujú výhradne prírodné suroviny, bez prídavných syntetických látok, neobsahujú konzervačné látky, syntetické farbivá, ani žiadnu látku zo Zoznamu zakázaných látok Svetového antidopingového kódexu vrátane geneticky modifikovaných surovín.

Zabezpečenie a riadenie kvality v Kompave

V máji 2007 spoločnosť Kompava certifikovala systém manažérstva bezpečnosti potravín ISO 22000:2005. Systém zabezpečuje dodržiavanie zdravotnej nezávadnosti výrobkov analyzovaním kritických bodov a nebezpečenstiev v procese výroby, ktoré môžu ovplyvniť kvalitu výrobkov.

V marci 2013 sa firma Kompava rozhodla certifikovať organizáciu na vyššiu formu bezpečnosti potravín. Tento cieľ sa podarilo úspešne naplniť 27. apríla 2013 kedy firma Kompava získala certifikát FSSC 22000:2011. Ide o certifikačnú schému bezpečnosti potravín zahrňujúca požiadavky ČSN EN ISO 22000:2005, ČSN P ISO/TS 22002-1:2010 a doplnkové požiadavky FSSC 22000.

Certifikácia bola vykonaná renomovanou spoločnosťou BUREAU VERITAS. Certifikát FSSC 22000 slúži na preukázanie, že firma spĺňa požiadavky určené normou na bezpečnosť a kvalitu potravín, pričom tieto požiadavky sú rovnaké pre ktorúkoľvek krajinu na svete. Organizácia prostredníctvom certifikátu zabezpečuje účinný dohľad zameraný na správnu aplikáciu princípov bezpečnosti potravín

Výrobky spoločnosti Kompava sú vyrábané v podmienkach certifikovaných systémom FSSC 22000, ktorý prispieva k výrobe vysoko kvalitných, funkčných a bezpečných výrobkov bez vedľajších účinkov

 

Slovenský výrobce Kompava, spol. s r. o. se zabývá vývojem, výrobou a distribucí výživových doplňků pro sportovce a zdravý životní styl již od roku 2002. V současnosti máme vybudovanou partnerskou síť sportovních obchodů, fitness center, lékáren, bio obchodů na celém Slovensku a provozujeme internetový obchod www.kompava.sk a www.acidofit.sk.

 

Vývoj výživových doplňků a sportovní výživy sleduje přední světové trendy a výzkumy v oblasti výživových doplňků. Ve výrobním procesu používáme moderní kvalitativní technologické postupy zabezpečující nejvyšší standard kvality a snažíme se neustále inovovat a zlepšovat výrobní proces. Suroviny a ingredience obsažené v našich výživových doplňcích mají stupeň maximální čistoty a vysoké kvality od renomovaných zahraničních výrobců.

 

Výživové doplňky KOMPAVA jsou určeny nejen profesionálním sportovcům, ale i běžným rekreačním sportovcům či obyčejným lidem s nadváhou, nízkou hmotností, žaludeční nebo pohybové problémy a jiné.

 

zelený lístek

 

Doplňky výživy firmy KOMPAVA jsou vyrobeny s důrazem na maximální kvalitu a čistotu. Naše výrobky obsahují výhradně přírodní suroviny, bez přídavných syntetických látek, neobsahují konzervační látky, syntetická barviva, ani žádnou látku ze Seznamu zakázaných látek Světového antidopingového kodexu včetně geneticky modifikovaných surovin.

 

Výpis z Obchodního Rejstříku

Certifikát FSSC 22000: 2011

Zajištění a řízení kvality v Kompavě

 

V květnu 2007 společnost Kompava certifikovala systém managementu bezpečnosti potravin ISO 22000: 2005. Systém zabezpečuje dodržování zdravotní nezávadnosti výrobků analyzováním kritických bodů a nebezpečí v procesu výroby, které mohou ovlivnit kvalitu výrobků.

 

V březnu 2013 se firma Kompava rozhodla certifikovat organizaci na vyšší formu bezpečnosti potravin. Tento cíl se podařilo úspěšně naplnit 27. dubna 2013, kdy firma Kompava získala certifikát FSSC 22000: 2011. Jde o systém certifikace bezpečnosti potravin zahrnující požadavky ČSN EN ISO 22000: 2005, ČSN P ISO / TS 22002-1: 2010 a doplňkové požadavky FSSC 22000.

 

Certifikace byla provedena renomovanou společností BUREAU VERITAS. Certifikát FSSC 22000 slouží k prokázání, že firma splňuje požadavky určené normou na bezpečnost a kvalitu potravin, přičemž tyto požadavky jsou stejné pro jakoukoliv zemi na světě. Organizace prostřednictvím certifikátu zabezpečuje účinný dohled zaměřený na správnou aplikaci principů bezpečnosti potravin.

 

Výrobky společnosti Kompava jsou vyráběny v podmínkách certifikovaných systémem FSSC 22000, který přispívá k výrobě vysoce kvalitních, funkčních a bezpečných výrobků bez vedlejších účinků.

Alkategória

headline-1-obrazek

headline-1-nadpis

headline-1-text
headline-2-obrazek

headline-2-nadpis

headline-2-text
headline-3-obrazek

headline-3-nadpis

headline-3-text