Osvieženie a proteín?  Určite skúste nový JUICY PROTEIN Viac na...

Ako sa chrániť pred mozgovou príhodou
Ako sa chrániť pred mozgovou príhodou

Ako sa chrániť pred mozgovou príhodou

Ako sa chrániť pred mozgovou príhodou

Enzým nattokináza komplexne a pozitívne pôsobí na celú kardiovaskulárnu sústavu a je označovaná za jedinečnú prírodnú zložku, ktorá má svoje miesto v prevencii kardiovaskulárnych ochorení.

Nattokináza – enzýmová prevencia pred mozgovou príhodou

Nie každý z nás sa už s pojmom nattokináza stretol. Ak áno, určite viete, že tento zázračný enzým slúži preventívne voči vznikom viacerých ochorení či už srdca tak aj ciev. Okrem toho znižuje možnosť infarktu, mozgových príhod a hlavne bojuje voči ďalšiemu širokému spektru chorôb.

Nattokinase aj pre vyššie vekové kategórie

Aké sú príčiny vzniku cievnej mozgovej príhody?

Riziko vzniku mozgovej príhody stúpa s vekom. Z hľadiska pohlavia sú muži nižších vekových skupín postihnutý častejšie, avšak vo vyšších vekových kategóriách tento rozdiel mizne, ba dokonca vo vyšších vekových kategóriách bývajú ženy postihnuté častejšie.

Pod pojmom cievna mozgová príhoda sa skrývajú dva základné zdravotné problémy - nedokrvenie mozgu a krvácanie do mozgu.

Nedokrvenie mozgového tkaniva vzniká upchatím cievy, napríklad uvoľnenou krvnou zrazeninou alebo utvorením zrazeniny v mozgových tkanivách. Krvácanie do mozgu vznikne poškodením cievy, napríklad pri vysokom krvnom tlaku alebo keď sklerotická cieva praskne a krv sa vyleje do mozgového tkaniva a poškodí ho. Mechanizmus poškodenia mozgu v oboch prípadoch je síce odlišný, ale príznaky sú veľmi podobné. Až dve tretiny všetkých mozgových príhod tvorí mozgové nedokrvenie. Mozog jezásobovaný okysličenou krvou dvoma od seba nezávislými systémami. Oba okruhy sú vzájomne prepojené, takže ak sa niektorá z ciev upchá, vďaka prepojeniu ich nahradia iné priepustné cievy. Problém nastáva vtedy, ak sa upchá cieva i susedné cievky, ktoré priamo vyživujú určité mozgové ložisko. Cez uzavretú cievu sa okysličená krv nedokáže dostať k mozgovým tkanivám. Ak sa prekrvenie čo najskôr neobnoví, postihnutá časť mozgového tkaniva sa môže nenávratne poškodiť.

Čo je nattokináza a akú úlohu zohráva v prevencii mozgovej príhody?

Nattokináza je enzým izolovaný z Natto – tradičnej japonskej fermentovanej sóje. Natto sa používala bezpečne po tisíce rokov a to hlavne pre svoje početné blahodárne účinky. Okrem toho, že sa s nattokinázou spájajú viaceré pozitíve účinky na organizmus za pozornosť určite stojí to, že podporuje funkčnosť srdca a priaznivo ovplyvňuje krvný obeh. Vykazuje vysoké fibrinolytické účinky – rozpúšťanie krvných zrazenín, znižuje viskozitu krvi a tým zabraňuje spomaleniu toku krvi a možnosti vytvorenia trombu. Tým následne znižuje riziko vzniku mozgovej príhody. Čím sme starší tým sa v organizme každého z nás zvyšuje tvorba fibrínu - látky, ktorá je spojivom pri tvorbe krvných zrazenín. Následkom toho nám hrozí väčšie riziko upchatia ciev, čo môže mať závažné následky ktoré môžu byť spúšťačom viacerých ochorení (mozgová príhoda, vysoký krvný tlak a iné ohrozenia).

Pravidelným užívaním enzýmu nattokinázy môžeme týmto komplikáciám predísť. Enzým nattokináza tak komplexne a pozitívne pôsobí na celú kardiovaskulárnu sústavu a je označovaná za jedinečnú prírodnú zložku, ktorá má svoje miesto v prevencii kardiovaskulárnych ochorení.

Dá sa tento proces prirodzenou formou zvrátiť?

Odpoveď ponúkajú viaceré klinické štúdie, ktoré popisujú účinky prírodnej enzymatickej látky nattokinázy.

Prítomnosť tohto enzýmu v organizme udržiava tvorbu fibrínu v hodnotách typických pre zdravého človeka a rýchlo, rádovo v minútach rozpúšťa už vytvorené tromby, respektíve krvné zrazeniny v cievach, čím prirodzenou cestou účinne znižuje riziko vzniku cievnej mozgovej príhody a takisto infarktu. Nattokináza sa týmto radí medzi najúčinnejšie prírodné látky s fibrinolytickými účinkami. Napomáha tak chrániť krvný obeh pred upchatím ciev.

Japonsko verzus USA

Výsledky štúdií o enzýme Nattokináza podporuje aj japonská tradícia. Historicky je totiž pozorované, že práve zvýšená konzumácia syra natto v Japonsku, ktorý je prirodzeným zdrojom nattokinázy, má v tejto krajine dlhodobo súvis so špecificky výrazne nižším počtom úmrtí spôsobených upchatím ciev. V porovnaní s USA je to až o desať násobne menej.

V klinických štúdiách sa ukázalo, že nattokináza:

  • rozpúšťa nadbytok fibrínu v krvných cievach , ktoré zlepšujú krvný obeh, spôsobujú rozpúšťanie zrazeniny a znižuje riziko závažného zrážania
  • znižuje LDL (zlý) cholesterol a zvyšuje HDL (dobrý) cholesterol
  • znižuje viskozitu krvi, zlepšuje prietok krvi a znižuje krvný tlak

Zdravie si treba chrániť, preto ak vás zaujíma enzýmová terapia, vyberte si z nášho portfólia enzýmových doplnkov podporujúcich viditeľné výsledky, prípadne priamo enzým nattokinázy obsiahnutý v našej novinke Nattokinase plus. 

Ing. Zuzana Chovancová