Alzheimerova choroba a jej definícia
Alzheimerova choroba a jej definícia

Alzheimerova choroba a jej definícia

Alzheimerova choroba a jej definícia

Alzheimerova choroba je deštruktívne ochorenie mozgu. Postihuje hlavne ľudí nad 65 rokov a ovplyvňuje pamäť, náladu a správanie človeka. Štatistiky uvádzajú, že v priemere 1% obyvateľov trpí touto chorobou a tak sa zaraduje na 4. miesto najčastejších príčin úmrtia. K rizikovým faktorom vzniku Alzheimerovej choroby patria: dedičnosť, vek, poranenie mozgu, pohlavie – ženy sú častejšie postihnuté, prostredie. Medzi prvé symptómy Alzheimerovej choroby zaradujeme výpadok krátkodobej pamäti. Ľudia si pamätajú čo robili pred 20 rokmi ale nepamätajú si čo mali na raňajky. Taktiež časté opakovanie viet a myšlienok patrí k prvým príznakom tejto choroby. Môže sa prejaviť aj zabúdanie mená členov rodiny, ako sa dostať na známe miesta, strata záujmu o veci a ľudí, z ktorých sa predtým tešili, neschopnosť rozhodovať sa.

Alzheimerova choroba postihuje neuróny v mozgu. Vznikajú tu beta amyloidné plaky a neutrofibrilové spleti. Tie zabraňujú prenosu impulzov z neurónu na neurón, čo spôsobuje práve tento výpadok pamäti. Nespôsobujú len priamu deštrukciu mozgových nervov ale zvyšujú aj oxidatívny stres, ktorý spôsobuje zánik a následnú smrť buniek, mozgu i organizmu. Beta amyloidné plaky a neutrofibrilové spleti vznikajú podľa vedcov s AGEs. (pozrite info – glykácia). Štádia Alzheimerovej choroby sú rôzne, neprejavujú sa rovnako u všetkých ľudí. Môžu sa prejaviť v rôznom čase. Poznáme 3 štádiá Alzheimerovej choroby:

  1. Ranné štádium – trvá od 2 do 4 rokov, symptómy sa prejavujú stratou krátkodobej pamäti, stratenie sa v známom prostredí, pocit smútku, depresie, úzkosti, problém so zapamätávaním si mien, času, udalostí, strata vecí, menšie problémy v komunikácií (zabúdanie slov).
  2. Stredné štádium – trvá od 2 do 10 rokov, ľudia v tomto štádiu majú už problémy napr. s kúpaním, obliekaním sa, poruchami spania, podozrievaním, hnevom, ťažkosti s vyjadrovaním, pochopením svojho okolia
  3. Neskoré štádium – trvá 1 až 3 roky, ľudia si vyžadujú kompletnú každodennú starostlivosť, nedokážu sa sami najesť, umyť, chodiť, nerozprávajú, nereagujú na osoby ani na iné podnety.

Nie ešte vyvinutý liek, ktorý by toto ochorenie vyliečil. Existujú len lieky, ktoré toto ochorenie spomaľujú a zlepšujú príznaky tohto ochorenia.