Časopis Kompava Info ocenený ako Podnikové médium roka 2015
Časopis Kompava Info ocenený ako Podnikové médium roka 2015

Časopis Kompava Info ocenený ako Podnikové médium roka 2015

Časopis Kompava Info ocenený ako Podnikové médium roka 2015

Printové média na vzostupe.

Komunikácia sa stáva jedným z najdôležitejších faktorov, ktoré ovplyvňujú úspech firmy alebo projektu. Pritom sa to netýka len externej komunikácie na spotrebiteľov, ale aj internej komunikácie smerovanej na zamestnancov. Zmerať „sily“ v kvalite svojich médií si mohli subjekty v 13. ročníku súťaže Podnikové médium roka. V tomto roku bola prekvapením úroveň, ale aj počet prihlásených printových médií.

Z celkovo 288 prihlásených prác postúpilo do rozhodovania o najvyššie ceny 150 diel. 58 veľkých podnikov, štátnych subjektov, mimovládnych organizácií malo možnosť v súťaži overiť kvalitu svojej práce. Najväčší záujem bol o kategóriu externej komunikácie. „V tomto roku sme zaznamenali výrazné napredovanie printových médií, aj napriek tomu, že stále sledujeme v mainstreame ich všeobecný pokles. Prekvapením, až ba priam šokom boli pre nás noviny malej obce a regionálnej organizácie. Nemuseli by sa zaň hanbiť žiadne vydavateľstvá.“ povedala členka poroty Mgr. Monika Kozelová z Klubu podnikových médií.

Prvé miesto za podnikový magazín si odniesla spoločnosť Alpha medical (magazín inVitro) a Tatra Banka (magazín - Private banking Times). Najväčším prekvapením poroty bola vysoká úroveň neziskových, príspevkových a rozpočtových organizácií. Niektoré printové média presiahli svojou kvalitou, obsahovo, grafikou či spracovaním aj celoslovenské komerčné médiá. Oblastná organizácia cestovného ruchu – Región Liptov si odniesla 1. miesto za časopis Tatry magazín. V tejto kategórií porota udelila dve prvé miesta, a tak malá obec Slovenská Ľupča, s niečo cez 3 200 obyvateľmi, bola na stupienku víťazov so svojim magazínom Ľupčianske zvesti.

Súťaž už nie je dominantou len veľkých výrobných podnikov s vyššími rozpočtami na komunikáciu, ale sebavedomie nabrali už aj malé podniky, mimovládne organizácie, obce. „Súťaž považujem za dôležitú aj z pohľadu konfrontácie diel. Zástupcovia prihlásených spoločností majú možnosť porovnávať svoje práce s ostatnými, vymieňať si skúsenosti.“ Dodala M. Kozelová. Na vyhlasovaní výsledkov majú súťažiaci možnosť nazerať do práce ostatných a hovoriť o spoločných úskaliach, výzvach a aj úspechoch.

Porota rozhodovala v zložení: Tamara Valkova, predsedníčka poroty, Slovak Bussines Agency; Naďa Lazarová, Úrad Vlády SR; Adriana Hosťovecká, Digi TV; Monika Sčevovichová, Oz. Pomoc človeku, bývalá investigatívna novinárka; Monika Kozelová, občianska aktivistka a blogerka. Celkovo posudzovali práce v 13 kategóriách a bolo udelených 9 špeciálnych ocenení. Výsledky boli vyhlásené v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave 13.5.2016.

PMR 2015 – výsledková listina

Cena Slovak Business Agency pre najperspektívnejšie médium malých a stredných podnikateľov

Kompava Info

Kompava s. r. o.

PODNIKOVÉ NOVINY

 1. Výtlk Národná diaľničná spoločnosť
 2. Oceľ východu U.S. Steel Košice

HeinekenNovinky Heineken Slovensko

 1. Novinky písané ceruzkou Západoslovenská energetika

PODNIKOVÝ MAGAZÍN - INTERNÁ KOMUNIKÁCIA

 1. Generali svet Generali Poisťovňa
 2. LABINFO Medirex Servis
 3. Linka E Stredoslovenská energetika

Tatrabankár Tatra banka a.s.

PODNIKOVÝ MAGAZÍN - EXTERNÁ KOMUNIKÁCIA

 1. inVitro Alpha medical

Private banking Times Tatra banka

 1. Syninfo Syngenta Slovakia
 2. Správca vášho domova Obvodné stavebné bytové družstvo Žilina

ČASOPISY NEZISKOVÝCH, PRÍSPEVKOVÝCH A ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

 1. TATRY MAGAZÍN Región Liptov – Oblastná organizácia cestovného ruchu

Ľupčianske zvesti Slovenská Ľupča

 1. Radničné noviny Mesto Banská Bystrica
 2. Novinky z radnice Mesto Trnava

PODNIKOVÁ BROŽÚRA

 1. Podnikateľský plán Národná diaľničná spoločnosť
 2. Plodinový katalóg Syngenta Slovakia
 3. Tento katalóg produktov Tento a.s.

Dvojjazyčná prezentačná publikácia Finančná správa

VÝROČNÉ SPRÁVY

 1. Výročná správa Slovenskej pošty Slovenská pošta
 2. Výročná správa 2015 DATALAN

Výročná správa SLOVNAFT SLOVNAFT

 1. Výročná správa Chemkostav Chemkostav

WEBOVÉ STRÁNKY A INTRANET

 1. www.inba.sk Hlavné mesto SR Bratislava
 2. www.usske.sk U.S. Steel Košice
 3. e-Shop v intranete SLOVNAFT

https://cerstvost.lidl.sk/ Lidl Slovenská republika

ELEKTRONICKÉ MÉDIÁ A AUDIOVIZUÁLNA PREZENTÁCIA

 1. Film o Slovnafte SLOVNAFT
 2. Animované procesy pre zamestnancov a zákazníkov Západoslovenská energetika
 3. Diaľničná patrola Národná diaľničná spoločnosť

PODNIKOVÝ KALENDÁR

 1. Kreatívny kalendár Antalis 2016 Antalis
 2. Kalendár Falck Falck SK
 3. Kia kalendár Kia Motors Slovakia

VOĽNÉ FORMY

 1. Medvedík Falck Falck SK
 2. Compliance komiks SLOVNAFT
 3. Pojmy z elektroenergetiky Východoslovenská distribučná

FACEBOOKOVÉ STRÁNKY

 1. Profil Slovnaft SLOVNAFT, a.s.
 2. Profil ŽSK Žilinský samosprávny kraj
 3. Fun Page Finančná správa

ELEKTRONICKÝ MAGAZÍN

 1. Newsletter Žilinský samosprávny kraj
 2. IdeaHub Axa Services
 3. Kuchyňa Lídla Lidl Slovenská republika

VIRÁL

 1. neudelené
 2. Audiorozprávky a pesničky Lidl Slovenská republika
 3. neudelené

ŠPECIÁLNE CENY:

Cena Slovak Business Agency pre najperspektívnejšie médium malých a stredných podnikateľov

Kompava Info

Kompava s. r. o.

Grand Prix 2015 Podnikové médium roka

Podnikateľský plán

Národná diaľničná spoločnosť

Cena hlavného mesta Bratislava pre ojedinelé médium miest a obcí

Newsletter

Žilinský samosprávny kraj

Cena PhDr. Mariána Matyáša pre ojedinelý projekt v oblasti podnikových médií

Medvedík Falck

Falck SR a.s.

Detská cena Žirafa za pomoc deťom v núdzi

Domov na mame

Najúspešnejšia spoločnosť v oblasti podnikových médií za rok 2015

Slovnaft a.s.

Cena TASR za najlepšiu obsahovú stránku

inVitro

Alpha medical, s.r.o.

Cena Klubu podnikových médií za najlepšiu grafickú stránku

AUDI Magazín Slovakia

AUDI Slovakia

Cena kúpeľov Brusno za invenčné postupy pri tvorbe

internetové médiá

Lidl Slovenská republika

Cena predsedu poroty

TATRY MAGAZÍN

Reregión Liptov – Oblastná organizácia cestovného ruchu

Špeciálna cena poroty

Novinky písané ceruzkou

Západoslovenská energetika

Špeciálna cena za šírenie dobrého mena Slovenska prostredníctvom podnikových médií

Slovakia Incoming

Facebookový profil

Tlačová správa, 13. máj 2016