Osvieženie a proteín?  Určite skúste nový JUICY PROTEIN Viac na...

Čo je to kreatinín, ako ho zmerať a aké riziká prináša jeho zvýšená hladina v krvi?
Čo je to kreatinín, ako ho zmerať a aké riziká prináša jeho zvýšená hladina v krvi?

Čo je to kreatinín, ako ho zmerať a aké riziká prináša jeho zvýšená hladina v krvi?

Čo je to kreatinín, ako ho zmerať a aké riziká prináša jeho zvýšená hladina v krvi?

Dôležitým indikátorom zdravotného stavu vašich obličiek je kreatinín, ktorý vzniká pri svalovom metabolizme. Meranie kreatinínu v krvi a moči poskytuje cenné informácie o funkcii vašich obličiek. Zvýšená hladina kreatinínu môže signalizovať vážne zdravotné problémy, vrátane chronického ochorenia obličiek alebo akútneho poškodenia obličiek. Preto je prevencia na mieste. Povieme si okrem iného aj ako predchádzať zvyšovaniu, či ako znížiť kreatinín v obličkách.

Obsah

Čo je to kreatinín?

Významný odpadový produkt, ktorý vzniká pri metabolizme kreatínu v svaloch, to je kreatinín. Naproti tomu kreatín je látka, ktorá sa využíva na produkciu energie pre svaly. Uvoľňuje sa do krvi a následne sa filtruje obličkami, ktoré ho vylučujú močom. Preto je hladina kreatinínu v krvi dôležitým indikátorom funkcie obličiek.

Počas bežných fyziologických procesov sa kreatín vo svaloch teda premieňa na kreatinín, ktorý potom prechádza do krvného obehu. Obličky, ako hlavné orgány zodpovedné za filtráciu krvi, odstraňujú kreatinín z tela prostredníctvom moču. Denne sa asi 2 % z celkovej zásoby kreatínu premenia na kreatinín.

Obličky filtrujú kreatinín takmer konštantnou rýchlosťou, takže jeho hladina v krvi zostáva u zdravého človeka relatívne stabilná.

Hodnota kreatinínu v krvi sa často využíva na výpočet glomerulárnej filtrácie, čo je odhad miery filtrácie obličiek. GFR je dôležitým indikátorom zdravotného stavu obličiek a pomáha diagnostikovať rôzne štádiá chronického ochorenia obličiek.

Ako sa kreatinín meria?

Kreatinín sa najčastejšie meria pomocou krvného testu, známeho ako sérový kreatinín, a močového testu. Vyšetrenie kreatinínu má nasledovný postup:

 • Sérový kreatinínový test

Tento test zahŕňa odber krvi, z ktorej sa v laboratóriu stanoví koncentrácia kreatinínu. Výsledky môžu pomôcť odhadnúť funkciu obličiek pomocou výpočtu glomerulárnej filtrácie (GFR). Kreatinín vám zmerajú pri každom krvnom odbere. 

 • Kreatinín v moči

Tento test zvyčajne zahŕňa zber moču za 24 hodín, aby sa stanovila miera vylučovania kreatinínu obličkami.

 • Klírens kreatinínu

Kombinuje krvný a močový test na presnejšie hodnotenie obličkovej funkcie.   

Aké sú optimálne hodnoty kreatinínu v krvi?

Optimálne hodnoty kreatinínu v krvi sa môžu líšiť v závislosti od veku, pohlavia a svalovej hmoty pacienta. Aká je norma kreatínu u ľudí podľa jednotlivých skupín:

 • Muži: 0,7 - 1,3 mg/dl (62 - 115 µmol/l)
 • Ženy: 0,6 - 1,1 mg/dl (53 - 97 µmol/l)
 • Deti: Hodnoty sa líšia podľa veku a pohlavia, ale nemala by presahovať 62 µmol/L.

Tieto hodnoty sú orientačné a môžu sa mierne líšiť medzi rôznymi laboratóriami a populáciami. Pre presné hodnotenie je dôležité konzultovať výsledky s lekárom, ktorý zohľadní vaše individuálne faktory.

Aké sú príznaky zvýšeného kreatinínu v krvi?

Zvýšené hladiny kreatinínu v krvi môžu naznačovať problémy s obličkami a môžu byť sprevádzané rôznymi príznakmi, ktoré sa často prejavujú pri zhoršení funkcie obličiek. Medzi tie najbežnejšie príznaky zvýšeného kreatinínu patria:

 • Únava a slabosť

V dôsledku hromadenia odpadových látok v krvi a zníženej produkcie červených krviniek

 • Opuchy (edémy)

Najmä v nohách, členkoch a tvári, spôsobené zadržiavaním tekutín

 • Zmeny v močení

Zahŕňajú zníženú frekvenciu močenia, malé množstvo moču, tmavý moč alebo prítomnosť krvi v moči

 • Dýchavičnosť

Kvôli nadmernému množstvu tekutín v tele alebo pľúcach

 • Nevoľnosť a vracanie

Spôsobené nahromadením toxínov v krvi

 • Strata chuti do jedla

V dôsledku hromadenia kyseliny močovej v krvi

 • Svrbenie kože

Kvôli nahromadeniu odpadových látok v tele

 • Zmätenosť a problémy so sústredením

Výsledkom elektrolytovej nerovnováhy a urémie

 • Svalové kŕče

Kvôli nerovnováhe elektrolytov, ako je vápnik a fosfor.                                                   

Tieto príznaky sa môžu vyskytovať aj pri iných zdravotných problémoch. Preto je dôležité konzultovať akékoľvek obavy s lekárom, ktorý môže vykonať potrebné testy na stanovenie príčiny zvýšenej hladiny kreatinínu a navrhne vám vhodnú liečbu.

Aké sú príčiny zvýšeného kreatinínu v krvi?

Zvýšená hladina kreatinínu v krvi môže byť spôsobená rôznymi faktormi, ktoré ovplyvňujú obličky a ich schopnosť efektívne filtrovať krv. Medzi hlavné príčiny zvýšeného kreatinínu patria:

 • Chronické ochorenie obličiek

Dlhodobé poškodenie obličiek (často v dôsledku dlhodobých ochorení ako diabetes a hypertenzia.

 • Akútne poškodenie obličiek

Náhle zhoršenie obličkovej funkcie, spôsobené napríklad dehydratáciou, infekciou, liekmi toxickými pre obličky alebo výrazným poklesom krvného tlaku.

 • Dehydratácia

Nedostatok tekutín znižuje prietok krvi cez obličky, čím sa znižuje ich filtračná schopnosť.

 • Kardiovaskulárne problémy

Znížený prietok krvi do obličiek.

 • Infekcie alebo zápaly

Postihujúce obličky alebo močové cesty (obštrukcia močových ciest, blokády, kamene, nádory, u mužov – zväčšená prostata, môžu brániť odtoku moču, čo spôsobuje zvýšenie tlaku a poškodenie obličiek).

 • Nadmerný svalový rozklad (rabdomyolýza)

Kedy sa uvoľňuje veľké množstvo kreatinínu do krvi, napríklad po závažnom úraze, intenzívnej fyzickej námahe alebo svalových ochoreniach.

 • Vysoký príjem proteínov

Strava bohatá na bielkoviny môže zvyšovať hladinu kreatinínu.

 • Lieky a toxické látky

Niektoré lieky, ako sú nesteroidné protizápalové lieky (NSAID), antibiotiká a kontrastné látky používané pri rádiologických vyšetreniach, môžu poškodiť obličky a zvýšiť hladinu kreatinínu.

 • Diabetes

Môže poškodiť obličky a viesť k zvýšeniu hladiny kreatinínu.                          

Identifikácia príčiny zvýšeného kreatinínu je kľúčová pre správnu diagnostiku a liečbu.

Aké riziká prináša zvýšená hladina kreatinínu v krvi?

Zvýšená hladina kreatinínu v krvi signalizuje, že obličky nepracujú správne a nedokážu efektívne filtrovať odpadové látky z krvi. Táto situácia prináša niekoľko rizík a komplikácií:

 • Chronické ochorenie obličiek (CKD) - progresívne zhoršovanie obličkovej funkcie.
 • Srdcovo-cievnym ochoreniam - zhoršená funkcia obličiek zvyšuje riziko kardiovaskulárnych problémov, vysoký krvný tlak.
 • Elektrolytová nerovnováha - ako je hyperkalémia (vysoká hladina draslíka), ktorá môže byť život ohrozujúca.
 • Anémia - nedostatočná produkcia erytropoetínu v obličkách.
 • Uremický syndróm - kde dochádza k hromadeniu toxických látok v krvi, ktoré by normálne mali byť vylúčené obličkami.
 • Poruchy metabolizmu vápnika a fosforu – kostné ochorenia, zvýšené riziko zlomenín, kostných deformácií a mnoho ďalších.

Prevencia a včasná intervencia sú kľúčové pre minimalizáciu týchto rizík.

Ako efektívne znížiť hodnoty kreatinínu v krvi?

Zníženie hladiny kreatinínu v krvi je často spojené s identifikáciou základného problému, ktorý spôsobil jeho zvýšenie. Tu sú niektoré spôsoby, ako efektívne znížiť hodnoty kreatinínu v krvi:

 • Hydratácia - pitie dostatočného množstva vody.
 • Úprava stravy - zníženie príjmu bielkovín a soli.
 • Kontrola krvného tlaku - užívanie liekov na zníženie krvného tlaku, ak je potrebné.
 • Správne liečenie chorôb - ako cukrovka a vysoký krvný tlak.
 • Zníženie telesnej hmotnosti - ak je potrebné, dosiahnutie a udržanie zdravej hmotnosti. Vieme, že to nie je jednoduché, ale ak je to potrebné pre vaše zdravie, nevyhnutné.
 • Pravidelné lekárske prehliadky
 • Opatrenia na kontrolu cukrovky - u pacientov s diabetom je dôležité udržiavať stabilizovanú hladinu cukru v krvi, aby sa minimalizovalo poškodenie obličiek.
 • Vyhnite sa nefrotoxickým liekom - konzultujte s lekárom ohľadom liekov, ktoré môžu poškodiť obličky, a ak je to možné, vyhnite sa ich užívaniu alebo ich užívanie minimalizujte.

Ako predchádzať zvýšenému kreatinínu v krvi?

Pravidelné dodržiavanie týchto preventívnych opatrení, z ktorých viaceré už sme spomínali vyššie, môže pomôcť chrániť zdravie obličiek a minimalizovať riziko zvýšenej hladiny kreatinínu v krvi:

 • Pravidelné zdravotné prehliadky a monitorovanie funkcie obličiek.
 • Zdravá strava - vyvážená strava s primeraným množstvom bielkovín a soli.
 • Dostatok tekutín - udržiavanie dobrej hydratácie.
 • Fyzická aktivita - pravidelné cvičenie.
 • Kontrola chronických ochorení - udržiavanie cukrovky a vysokého krvného tlaku pod kontrolou.
 • Vyhýbanie sa škodlivým látkam - obmedzenie alkoholu a vyhýbanie sa nefrotoxickým látkam.
 • Včasné riešenie zdravotných problémov - Konzultácia s lekárom pri akýchkoľvek príznakoch problémov s obličkami.

Môže mať niekto opačný problém? A teda, že má nízku hladinu kreatinínu v krvi?

Áno je to možné. Ale veľmi zriedkavé. Obvykle sa objavuje v situáciách, keď dochádza k strate svalovej hmoty, čo sa nazýva svalová atrofia (dlhodobo imobilizovaný pacient alebo ochrnutý). V takých prípadoch môžu hodnoty kreatinínu klesnúť pod 20 µmol/L.

Nižšie hodnoty kreatinínu sa môžu tiež vyskytnúť u tehotných žien, no po pôrode sa vrátia do normálu.