Kompava podporila ľudí, ktorých postihla vojna na Ukrajine
Kompava podporila ľudí, ktorých postihla vojna na Ukrajine

Kompava podporila ľudí, ktorých postihla vojna na Ukrajine

Kompava podporila ľudí, ktorých postihla vojna na Ukrajine

Keďže naše myšlienky už niekoľko mesiacov súcitia s ľuďmi zasiahnutými vojnou na Ukrajine, ihneď po vypuknutí konfliktu sme sa rozhodli podniknúť niekoľko krokov na podporu utečencov zasiahnutých krízou. Vďaka spolupráci s mestom Nové Mesto nad Váhom, kde spoločnosť Kompava sídli a charitatívnou organizáciou sa nám podarilo odovzdať naše produkty tým, ktorí to skutočne potrebujú.

V súčastnosti mnohé charitatívne organizácie po celom svete pomáhajú ukrajinským utečencom, ktorí sa ocitli v kríze hneď niekoľkými praktickými spôsobmi. Snažia sa predovšetkým o to, aby im prostredníctvom organizovaných zbierok podarovali jedlo, oblečenie, hygienické potreby či zabezpečili logistickú podporu alebo zásobovanie na ukrajinských hraniciach.

Keďže situácia, ktorá sa aktuálne deje na Ukrajine nám od prvého momentu nebola ľahostajná, rozhodli sme sa podarovať niekoľko našich produktov prostredníctvom výboru mesta Nové Mesto nad Váhom a Trnavskej arcidiecéznej charity, ktoré úzko spolupracujú. Keďže oba subjekty organizujú potravinové banky pre utečencov, bol to pre nás vierohodný spôsob, ako darovať naše produkty ľuďom zasiahnutých vojnou na Ukrajine a zároveň si byť istými, že sa k ním zbierka aj reálne dostane.

 „Teší nás, že aj my môžeme podať pomocnú ruku tým, ktorí to potrebujú. Rozmýšľali sme, ako by sme podporili ľudí, ktorí stratili domov a sú v značnej miere odkázaní na pomoc od ostatných. Z nášho portfólia sme, preto vybrali produkty „FitSoups,“ keďže ide o jedlo ľahké na prípravu, ktoré stačí iba zaliať horúcou vodou a v priebehu niekoľkých minút vznikne výživná, proteínová polievka. Zasýti na dlhšiu dobu a okrem iného podporí aj zdravie. Verím, že tento produkt ľudia ocenia a pomôže im v tejto neľahkej situácii,“ hovorí šéfka marketingu spoločnosti Kompava Mgr. Lucia Komorechová.

„Teší nás, že aj my môžeme podať pomocnú ruku tým, ktorí to potrebujú".

Prvá zbierka v podobe produktov „FitSoups,“ opustila sklady spoločnosti Kompava hneď v úvode mesiaca máj. Vedenie ich odovzdalo kompetentným z výboru mesta Nové Mesto nad Váhom. „Od vypuknutia konfliktu na Ukrajine bolo Nové Mesto nad Váhom pripravené pomáhať a koordinovať aktivity v rámci pomoci utečencom, ktorých postihla kríza. Neustále organizujeme potravinové, materiálne alebo finančné zbierky vrátane poskytovania núdzového ubytovania či stáleho ubytovania v našich priestoroch. S tým zároveň súvisí aj nákup potravín pre ľudí v núdzi. Spoločnosti Kompava chceme vyjadriť vďaku za pomoc, ktorú poskytla v rámci darovania produktov pre ľudí zasiahnutých vojnou na Ukrajine. Produkty boli následne odovzdané Trnavskej arcidiecéznej charite, s ktorou v rámci zbierok pre utečencov dlhodobo spolupracujeme,“ objasnil referát obrany, bezpečnosti a ochrany Mgr. Martin Šebek, ktorý pôsobí vo výbore mesta Nové Mesto nad Váhom.