Kontraindikácie pre EMS tréning s prístrojom E-fit

Elektro fitness môže cvičiť každý zdravý človek, pri pochybnostiach a zdravotných obmedzeniach odporúčame konzultáciu s lekárom. Z hľadiska ochrany zdravia tréning s E-Fit strojom nepoužívame v týchto prípadoch:

Celkové (absolútne) kontraindikácie:

 • Vek menej ako 15 rokov
 • Trpíte srdcovo-cievnymi ochoreniami
 • Disponujete kardiostimulátorom, alebo iným implantovaným elektronickým lekárskym prístrojom
 • Disponujete kardiopulmonárnym pacemaker-om, príp. iným implantovaným resuscitačným elektronickým lekárskym prístrojom
 • Disponujete elektrokardiografom, príp. iným elektronickým lekárskym prístrojom
 • Trpíte ťažkými neurologickými ochoreniami alebo inými kŕčovými záchvatmi (skleróza multiplex, spastická spinálna paralýza, Parkinsonova choroba, ochrnutie a epilepsia, žlčníkové a obličkové koliky a pod.)
 • Ste tehotná, dojčíte alebo ste v čase prvých 2 dní menštruácie
 • Trpíte horúčkou, akútnymi bakteriálnymi alebo vírusovými ochoreniami
 • Trpíte hemofíliou (porucha zrážania krvi)

Miestne / relatívne zdravotné kontraindikácie:

Nemožno prevádzať elektrickú svalovú stimuláciu len na určitých častiach tela ak:

 • Trpíte nádorovými ochoreniami (karcinóm prsníka)
 • Máte kovové implantáty v tele, vrátane fixujúcich kovov na protézy (výnimkou sú platinové implantáty)
 • Máte jazvy na častiach tela menej ako 10 mesiacov po operačnom zákroku (elektródy sa neumiestňujú na zjazvené časti tela)
 • Trpíte vysokou citlivosťou pokožky, kožnou chorobou (najmä nákazlivé kožné choroby, otvorené poranenia kože), necitlivosťou pokožky, veľmi suchou pokožkou, ekzémom. Z dôvodu nebezpečenstva zápalu a zvýšenej citlivosti kože nie je možné aplikovať elektrickú stimuláciu v takej oblasti tela, ktorá bola opálená alebo poškodená popálením.
 • Trpíte varikózou (kŕčové žily) Trpíte akútnym zápalom kĺbov (Artritída je chronické zápalové ochorenie postihujúce kĺby)
 • Trpíte vysokým krvným tlakom (kardio-tréning urýchľuje pulz, preto počas tréningu je potrebné vyhnúť sa tomuto spôsobu cvičenia)