Získajte teraz balenie Serrapeptase Plus +30% obsahu za cenu klasického balenia. Viac na...

Meranie pH- prekyslený alebo zásaditý organizmus?
Meranie pH- prekyslený alebo zásaditý organizmus?

Meranie pH- prekyslený alebo zásaditý organizmus?

Meranie pH- prekyslený alebo zásaditý organizmus?

pH je veličina vyjadrujúca koncentráciu iónov určujúcich kyslosť alebo zásaditosť organického prostredia. Pre hrubú orientáciu o kyslosti meraného roztoku sa na meranie pH používa lakmusový papierik, čo je prúžok papierika napusteného lakmusom.

Rozsah pH hodnôt:

- pH 1–6 kyslé prostredie Sila kyseliny je závislá od koncentrácie iónov vodíka H

- pH 8–14 zásadité prostredie Silu zásad určuje koncentrácia hydroxidových iónov OH

- pH 7 neutrálne prostredie (vo vodnom prostredí je rovnaké množstvo pozitívne nabitých iónov vodíka H ako i negatívne nabitých iónov OH)

Stupne škály sú logaritmické, čo znamená, že pri hodnote pH 6 ide o 10 x silnejšiu koncentráciu kyseliny ako pri pH 7.

Pre správne fungovanie organizmu je potrebné udržiavať acidobázickú rovnováhu, t.j. pH v hodnote od 6,9 do 7,1. K tomu Vám môže dopomôcť výrobok Nápoj na odkyslenie organizmu AcidoFit , ktorý znižuje prekyslenie organizmu.