Odstúpenie od zmluvy

Formulár na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Komu:

Kompava s.r.o.,

Piešťanská 1202/44

915 01 Nové Mesto nad Váhom

IČO: 36293296

objednavky@kompava.sk

Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od kúpnej zmluvy na tento tovar/od

Zmluvy o poskytnutí tejto služby (*): ....................................................................................

Dátum objednania/dátum prijatia (*).....................................................................................

Meno spotrebiteľa/spotrebiteľov (*).......................................................................................

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*)....................................................................................

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

........................................

Dátum ..................

(*) Nehodiace sa prečiarknite.

Kompava spol. s r.o., Piešťanská 1202/44, Nové Mesto nad Váhom 91501, +420 903 473 211, objednavky@kompava.sk
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info