Posilnenie konkurencieschopnosti spoločnosti KOMPAVA spol. s r. o.
Posilnenie konkurencieschopnosti spoločnosti KOMPAVA spol. s r. o.

Posilnenie konkurencieschopnosti spoločnosti KOMPAVA spol. s r. o.

Posilnenie konkurencieschopnosti spoločnosti KOMPAVA spol. s r. o.

Od roku 2018/2019 realizujeme naše projekty vďaka grantu Posilnenie konkurenceschopnosti spoločnosti KOMPAVA spol. s r. o.