Tajomstvo B17 (Amygdalín) odhalené: Prečo by ste mali poznať túto výnimočnú látku?
Tajomstvo B17 (Amygdalín) odhalené: Prečo by ste mali poznať túto výnimočnú látku?

Tajomstvo B17 (Amygdalín) odhalené: Prečo by ste mali poznať túto výnimočnú látku?

Tajomstvo B17 (Amygdalín) odhalené: Prečo by ste mali poznať túto výnimočnú látku?

Nádejný objav súčasnosti. I tak by sa dalo nazvať B17. Amygdalín momentálne ohromuje vedecké tímy, ktoré sa zaoberajú mechanizmom nádorového bujnenia a jeho potenciálnou schopnosťou ovládnuť nádorové ochorenia. Jeho objav otvára dvere do nových svetov liečebných postupov, kde sa nádej stretáva s vytrvalým bádaním.

Obsah

Čo je to amygdalín a na čo slúži?

Amygdalín, známy tiež ako vitamín B17, sa nachádza v hojnom počte v jadrách marhúľ, broskýň, sliviek, čerešní, jabĺk a mandliach. Túto prírodnú látku intenzívne skúmal biochemik Ernst T. Krebs, ktorý prejavoval veľký záujem o alternatívne možnosti liečby a prevencie rakoviny.

Názov amygdalín je odvodený z gréckeho slova „amygdalis“, čo znamená mandľové jadro. Ďalším alternatívnym názvom je vitamín B17, ktorý táto látka dostala práve pre svoje pozitívne účinky na ľudský organizmus, no aby sme uviedli veci na pravú mieru, v skutočnosti nejde o reálny vitamín.

Prečo sa B17 spája s liečbou nádorových ochorení?

V rámci výskumu nádorových buniek sa odborníci sústreďujú na rozdiely v ich biochemických procesoch v porovnaní so zdravými bunkami. Tieto rozdiely vytvárajú možnosti liečby, keďže nádorové bunky sa odlišujú významnými charakteristikami od zdravých. Jednou z týchto kľúčových diferencií je výskyt enzýmu rhodenázy v zdravých bunkách a vysoké množstvo enzýmu beta-glukozidázy v nádorových bunkách.

Beta-glukozidáza, známa aj ako „odomykací“ enzým, je schopná aktivovať amygdalín v tenkom čreve, čím sa uvoľňuje kyanid, ktorý je toxický pre nádorové bunky. Naopak, zdravé bunky sú z hľadiska svojej štruktúry a zloženia chránené pred týmto toxickým účinkom.

Tento mechanizmus poukazuje na schopnosť amygdalínu ničiť nádorové bunky efektívne a selektívne, pričom neškodí zdravým bunkám.

Ako vzniká rakovina?

Na začiatok si povedzme, čo je bunka. Je to vlastne základný kameň každého živého organizmu. Obsahuje genetický materiál DNA. Tak, ako všetko na svete, aj bunka má svoju obmedzenú životnosť, a nežije večne. Bunky v tele vznikajú, žijú a po splnení svojej funkcie zanikajú.

V súvislosti s rakovinou má bunka kľúčový význam, pretože rakovina vzniká práve v dôsledku abnormálnych zmien v bunkách. Tieto zmeny môžu narušiť ich schopnosť riadiť rast a delenie, čo vedie k nekontrolovateľnému tvoreniu nádorov. Zatiaľ čo každá zdravá bunka je vybavená vlastnosťou, ktorá zabezpečuje tzv. apoptózu alebo naprogramovanú smrť bunky.

Mechanizmus „chorej bunky“ pri rakovine zlyháva, pretože rakovinová bunka nie je vybavená apoptózou. V tele sa tak hromadia poškodené bunky, rýchlo sa nekontrolovateľne množia šíria a vytvárajú zhluky, ktoré poznáme pod názvom nádor. Pochopenie fungovania buniek a mechanizmov, ktoré súvisia s ich kontrolovaným rastom a delením, je kľúčové pre pochopenie a liečbu rakoviny.

Čo je apoptóza?

Apoptóza, tento prírodný fenomén, je v našom organizme nevyhnutnou súčasťou, zohrávajúcou dôležitú úlohu vo vyvažovaní bunkového stavu. Každá zdravá bunka má schopnosť aktivovať apoptózu, teda naprogramovať svoju vlastnú smrť. Tento proces sa odohráva tak, že ochranné systémy tela vysielajú signály o tom, že určitá bunka je nefunkčná alebo predstavuje riziko pre zdravie organizmu. V reakcii na tieto signály bunka spustí mechanizmus, ktorý vedie k jej vlastnému zničeniu.

Každý deň sa priemerne stráca v tele veľké množstvo buniek v dôsledku apoptózy. U dospelých to môže byť až 50 až 70 miliárd buniek denne, pričom u detí vo veku od osem do štrnásť rokov sa tento počet pohybuje okolo 20 až 30 miliárd buniek denne. Tieto čísla poukazujú na dynamiku bunkového života a neustále obnovovanie organizmu.

V rakovinovej bunke sa však tento proces narušuje. Neschopnosť spustiť apoptózu umožňuje rakovinovej bunke prežiť „naveky“ a nekontrolovane sa deliť, až kým nezničí svojho hostiteľa. Táto porucha vedie k extrémnemu nárastu počtu poškodených buniek, ktoré môžu zasahovať do normálnej funkcie iných buniek alebo negatívne ovplyvňovať fungovanie životne dôležitých orgánov.

Prečo vzniká rakovina?

V boji proti rakovine hrá kľúčovú úlohu aj imunitný systém, ktorý je nezastupiteľnou zložkou obrany tela. Imunitné bunky fungujú ako prvá obranná línia, ochraňujúca organizmus nielen pred vonkajšími patogénmi, ako sú baktérie a vírusy, ale aj pred vývojom rakoviny. V tomto procese imunitná bunka pôsobí ako dohliadajúci policajt, monitorujúci ostatné bunky v tele.

Keď imunitný systém pracuje správne, imunitné bunky dokážu identifikovať poškodené a nebezpečné bunky a zlikvidovať ich. Avšak ak je funkcia imunity oslabená alebo je telo vystavené viacerým negatívnym faktorom, môže sa stať, že imunita prehliadne poškodené bunky. Tento stav potom otvára cestu pre vznik rakoviny v tele.

Okrem imunitného systému majú významnú úlohu pri ochrane organizmu pred rakovinou aj enzýmy. V súčasnosti sa tieto látky často využívajú v medicíne pri liečbe onkologických pacientov. Napríklad pankreatické enzýmy sa aktívne podieľajú na procesoch v tenkom čreve, ktorý je v súčasnosti pomerne zriedkavým miestom výskytu rakoviny.

Aké má amygdalín účinky?

Amygdalín = vitamín B17, je neustále predmetom diskusií v súvislosti so svojimi možnými účinkami na zdravie. Účinkov amygdalínu je viacero. Niektoré z týchto účinkov boli navrhnuté na základe tradičného využitia alebo laboratórnych štúdií. Účinky amygdalínu môžu byť:

Potenciálne antioxidačné účinky

Vďaka svojim fenolickým zložkám sa amygdalín javí ako superhrdina v boji proti voľným radikálom. Títo drobné narušitelia, ktorí sa túlajú po našom tele, sa zrazu stretávajú s protivníkom, ktorý ich dokáže neutralizovať a chrániť naše zdravé bunky pred ich ničivými útokmi.

Protizápalové účinky

Laboratórne štúdie ukazujú, že amygdalín nie je len pasívnym divákom, ale aktívnym účastníkom v boji proti zápalu. Táto schopnosť by mohla byť skvelou zbraňou v boji proti rôznym zápalovým ochoreniam.

Potenciálne antinádorové účinky

Amygdalín je ako tajomný detektív, ktorý sa snaží objaviť slabiny nádorových buniek. Aj keď nie vždy vyjde výsledok jasne, existujú dôkazy naznačujúce, že amygdalín má istý vplyv na rast nádorov a potenciálne antinádorové účinky na organizmus.

Účinky na imunitný systém

Amygdalín môže byť ako katalyzátor pre našu imunitu, poskytujúc jej potrebný impulz na boj proti infekciám a chorobám. S amygdalínom na palube sa naša „obrana“ môže cítiť silnejšia a odhodlanejšia.

Kde sa amygdalín nachádza v prírodných zdrojoch?

Amygdalín, tá zaujímavá látka, sa ukrýva v záhradách, v plodoch ovocných stromov. Pozrime sa na niektoré z ovocných druhov, kde amygdalín hrá svoju hlavnú úlohu:

  • Mandle

Berte mandle ako ovocie. Pretože, nie, mandle nie sú orechy. A tá jemná, chrumkavá mandľa vo vnútri, ktorú si tak radi doprajete, je v skutočnosti semeno mandle. Semená mandlí, tie, ktoré radi nazývame jednoducho "mandle", patria medzi hlavné prírodné zdroje amygdalínu.

  • Marhule

Semienka marhúľ ukrývajú amygdalín, a nie sú samy o sebe jedinými hrdinami. Amygdalín sa skrýva v semienkach, nie v samotnom ovocí. Takže, ak si doprajete marhuľu a odstránite jej kôstku so semienkom, nemusíte sa obávať. Ale ak sa rozhodnete pre konzumáciu semienok alebo ich použitie v receptoch, buďte opatrní, pretože v prípade ich nadmerného konzumu môžu semienka marhúľ byť nebezpečné.

  • Slivky, broskyne a čerešne

Rozmanité zistenia a protirakovinové štúdie amygdalínu

Amygdalín bol široko študovaný pre svoje účinky v rakovinových bunkách. V štúdiách s ľudskými bunkami prostaty sa preukázala schopnosť amygdalínu podnietiť apoptózu, zvýšiť produkciu proapoptotických proteínov.

Ďalšie štúdie preukázali potenciál amygdalínu pri znížení rýchleho rastu bunkového nádoru hepatocelulárneho karcinómu (nádoru pečene).

V ďalších výskumoch bola zistená schopnosť amygdalínu spomaliť rast rakoviny prostaty a ovplyvniť bunkový cyklus.

Amygdalín tiež spomalil tvorbu kolónií v rôznych bunkových líniách a bol spojený so zvýšenou imunitnou odpoveďou organizmu na rakovinové bunky.

Tieto zistenia podporujú využitie amygdalínu ako potenciálneho prostriedku na liečbu rakoviny a zdôrazňujú jeho rôznorodé účinky na bunkovú úroveň.

Klinické štúdie a výsledky pri posúdení amygdalínu ako protirakovinového lieku

Výsledky klinických štúdií amygdalínu vyvolávajú stále značný záujem a kontroverzie medzi odborníkmi. Pozrime sa aké štúdie boli vykonané a čo priniesli:

J Morrone v roku 1962 vykonal štúdiu na 10 pacientoch s neoperovateľnou rakovinou, ktorí boli liečení amygdalínom. Výsledky ukázali dramatickú úľavu od bolesti, zlepšenie chuti do jedla a zníženie adenopatie u všetkých pacientov, pričom 8 z 10 pacientov preukázalo ústup malígnych lézií.

Následne, v roku 1975, bola vykonaná ďalšia klinická štúdia v Nemecku, kde 25 pacientom s rôznymi typmi rakoviny bola podávaná perorálna dávka amygdalínu. Výsledky tejto štúdie však neboli uspokojivé, pretože iba u niekoľkých pacientov sa pozorovalo zlepšenie, zatiaľ čo väčšina pacientov nevykazovala žiadne zlepšenie.

NCI neskôr sponzorovala klinickú štúdiu fázy I/II, aby vyhodnotila účinnosť amygdalínu. V prvých štúdiách bolo zistené, že intravenózna terapia amygdalínom neprejavila žiadnu toxicitu, ale perorálna terapia mohla spôsobiť zvýšenú hladinu kyanidu v krvi.

Neskoršie štúdie Moertela a Binzela však nepriniesli jednoznačné výsledky. Moertelova štúdia nepreukázala stabilizáciu rakoviny alebo zlepšenie symptómov, zatiaľ čo Binzel uviedol, že 138 z 180 pacientov s rakovinou prežilo po liečbe amygdalínom.

Vzhľadom na to, že každý organizmus a aj priebeh onkologického ochorenia je jedinečný a veľmi zložitý, amygdalín ako výživový doplnok sa neodporúča užívať pacientom, ktorý aktuálne poberajú onkologickú liečbu. Je vhodný pre ľudí, u ktorých sa v rodine vyskytla rakovina, pre ľudí s nezhubnými nálezmi ako ochrana pred nebezpečným bujnením buniek, pre ľudí v remisii alebo pre tých, ktorých životný štýl môže negatívne ovplyvňovať ich zdravie.  

B17 Protect Plus – účinný výživový doplnok s obsahom amygdalínu

Tento prevratný bojovník bol vyvinutý ako vyššia ochrana buniek pred poškodením na viacerých úrovniach, ktoré zabraňujú rozvoju poškodených buniek v tele. A „PROTECT Formula“ tvorená amygdalínom, vitamínom B15 a pankreatickými enzýmami prispieva k udržaniu zdravých buniek. Je okrem toho obohatená o zinok, ktorý prispieva k správnej syntéze DNA, ochrane buniek pred oxidačným stresom. Zohráva tiež úlohu v procese delenia buniek. 

Podľa výskumu Ernesta T. Krebsa zhrnutého v štúdii Dzengis Jasara a ďalších výskumníkov amygdalín účinkuje na poškodené bunky tzv. selektívnym mechanizmom. To znamená, že pôsobí hlavne na nebezpečné bunky, ktoré sa nekontrolovateľne množia.

B17 Protect Plus - komplexná formula vytvorená na ochranu buniek, obsahuje:

  • Amygdalín (B17)
  • Vitamín B15 (kyselina pangamová) sa hojne vyskytuje v pivovarských kvasniciach, hnedej ryži, otrubách, cíceri, slnečnicových a tekvicových jadierkach. Okrem svojich antioxidačných schopností má aj výnimočnú schopnosť zlepšovať prenos kyslíka v tele. Zaujímavé je, že rakovinové bunky neobľubujú kyslík, považujú ho skôr za svojho nepriateľa, pretože je pre ne doslova toxický. Našťastie, vitamín B15 podporuje prenos kyslíka v tele, čo môže byť kľúčom pri niektorých formách rakoviny, kde sa využíva kyslíková terapia.
  • Pankreatické enzýmy sú ako prvá línia obrany tela proti škodlivým látkam. Štúdie ukazujú, že amygdalín môže zvýšiť aktivitu týchto enzýmov, čo zasa môže znížiť riziko premeny zdravých buniek na rakovinové.
  • Zinok, tento základný minerál, hrá kľúčovú úlohu v živote buniek. Okrem toho, že prispieva k správnej syntéze DNA, chráni bunky pred oxidačným stresom a podieľa sa na procese delenia buniek. Je to v podstate základný kameň pre zachovanie zdravia buniek.

Užívanie B17 s obsahom amygdalínu sa odporúča:

  • ľuďom, ktorí svojim životným štýlom negatívne ovplyvňujú svoje zdravie (vysoká miera stresu, zlý spánkový režim, nepravidelné stravovanie, zvýšený príjem alkoholu a liekov od bolesti)
  • pri výskyte rakoviny v rodine
  • ľuďom so zvýšenou tendenciou ukladania tukových zložiek v organizme (pečeň, cievy)

Nezabudnite  vždy dodržiavať   odporúčané   dávkovanie, ktoré   je   uvedené   na   obale. Správne dávkovanie je kľúčom k optimálnym výsledkom.