Ukážky dobrej praxe na SSOŠ Via Humana  s Kompavou
Ukážky dobrej praxe na SSOŠ Via Humana s Kompavou

Ukážky dobrej praxe na SSOŠ Via Humana s Kompavou

Ukážky dobrej praxe na SSOŠ Via Humana  s Kompavou

SSOŠ Via Humana reprezentovala Trnavský samosprávny kraj a mesto Skalica na medzinárodnej konferencii EUROPEA International v Piešťanoch.

Malebné kúpeľné mesto Piešťany sa stalo v dňoch 19. až 22. októbra 2016 dejiskom medzinárodnej konferencie EUROPEA International, ktorej hlavnou témou bola voda a klimatické zmeny. Konferencie sa zúčastnili zástupcovia stredných odborných škôl a vzdelávacích zariadení Európskej únie v rezorte pôdohospodárstva z 24 členských krajín. Do programu konferencie boli zaradené aj prezentácie ukážok „Dobrej praxe“ stredných odborných škôl z ôsmich regiónov Slovenska.

21. októbra 2016 študenti spolu s pedagógmi prezentovali svoje školy a ich prepojenie s praxou v priestoroch Hotelovej akadémie Ľ. Wintera v Piešťanoch. Súkromná stredná odborná škola Via Humana so sídlom v Skalici bola vybraná z Trnavského samosprávneho kraja, aby predstavila ukážky dobrej praxe v školstve.

Študenti Veronika Krištínová, Bianka Barcajová a Boris Kuba spolu s Mgr. Lenkou Mikulovou, Mgr. Janou Obuchovou a Mgr. Michalom Zálešákom prezentovali školu, jej odbory, ich prepojenie s praxou a aj mesto Skalica v anglickom jazyku. Zamerali sa najmä na čoraz viac populárnejší odbor Výživa a šport a jeho prepojenie s firmou Kompava, ktorá sa zaoberá výživovými doplnkami pre športovcov a odborným poradenstvom. Účastníkom poskytli užitočné informácie o zdravom životnom štýle, pripravili smoothie a antioxidačný iontový nápoj a taktiež analyzovali celkový stav tela pomocou špeciálnej váhy, ktorá meria percento tuku, vody a svalov v tele, viscelárny tuk, určí metabolický vek a mnohé ďalšie hodnoty, ktoré poskytnú celkový obraz o zdravotnom stave.

Účasť na tejto akcii bola nesmiernym prínosom pre študentov, ktorí účasťou na tomto podujatí prezentovali nielen SSOŠ Via Humana, mesto Skalica a Trnavský samosprávny kraj, ale aj celé Slovensko.

Mgr. Jana Obuchová