Varovanie pred výživovými doplnkami s obsahom látky ostarín.
Varovanie pred výživovými doplnkami s obsahom látky ostarín.

Varovanie pred výživovými doplnkami s obsahom látky ostarín.

Varovanie pred výživovými doplnkami s obsahom látky ostarín.

VAROVANIE PRED DOPLNKAMI VÝŽIVY S OBSAHOM ZAKÁZANEJ LÁTKY OSTARÍN

Enormný nárast prípadov používania zakázanej látky ostarín a množstvo pozitívnych prípadov na túto látku, viedlo viaceré antidopingové organizácie k zverejneniu varovania pred používaním doplnkov výživy s obsahom ostarínu.

PÔSOBENIE A ÚČINOK

Zakázaná látka ostarín spôsobuje obdobný anabolický účinok podporujúci rast svalovej hmoty, tzv: „efektívnou androgénnou cestou“. Nie je však známy celkový efekt a zastiera sa ich skutočný vplyv a pôsobenie, vrátane rozsiahlych negatívnych účinkov. Látky zo skupiny SARMs boli boli pôvodne vyvinuté pre lekárske účely ako selektívne pôsobiaca alternatíva anabolických steroidov, používaných najmä v lekárskej praxi ( liečba svalovej atrofie, či svalovej dystrofie, osteoporózy a aj ako súčasť hormonálnej substitučnej terapie). Ostarín doteraz nebol nasadený pre humánne použitie a v mnohých krajinách je predmetom rozličných experimentálnych zámerov. Podľa dostupných informácií látky SARMs predstavujú vážne zdravotné riziká a môžu spôsobiť nevratné zdravotné problémy, predstavujúce zvýšené riziko srdcového infarktu, mŕtvice a život ohrozujúcej toxicity pečene.

PODVODNÉ KONANIE

Distribútori a predajcovia ponúkajú doplnky výživy s „prekvapivým účinkom a bez vedľajšieho efektu“ kontaminované zakázanou látkou, ktorú ako aj ďaľšie látky začlenené do skupiny SARMs zámerne neuvádzajú, označujú ich iným názvom alebo túto látku označia ako „zdravotne nezávadnú“. Takéto konanie sa dá klasifikovať ako podvodné konanie. Nakladanie s látkou ostarín može viesť k naplneniu znakov skutkovej podstaty trestného činu.

OSTARÍN V ZOZNAME ZAKÁZANÝCH LÁTOK

Ostarín je zakázaná látka uvedená v Zozname zakázaných látok a metód, bola zaradená do skupiny S1 Anabolické látky / Iné anabolické látky / Selektívne Selektívne modulátory androgénových receptorov (SARMs) od roku 2008. Ostarín ako aj ďalšie látky patriace do skupiny SARMs sú od roku 2014 začlenené do systému sledovaných zakázaných látok v rámci Steroidného modulu Biologického pasu športovca.

VÝSKYT OSTARÍNU V DOPLNKOCH VÝŽIVY

Ostarín sa nachádza vo veľkom množstve doplnkov vyživy a produktov najmä pod označením: DNA Anabolics SARM Ostarine MK-2866; Enobosarm; Hurricane; MK-2866; Olympus Labs Ostarine; Ostarine; Osta-Plex; S22; SARM S-22 GTX-024; Tri-Ton a ďalších produktov s podobným názvom alebo pod celkom iným označením. Na zvýšenie užívateľského efektu distribútori doporučujú kombináciu ostarínu s ďalšími doplnkami výživy, ktoré vážne poškodzujú orgánové tkanivá, často s trvalými následkami.

POZITÍVNE NÁLEZY

Ostarín sa vyskytuje v štatistike testovania len posledných rokoch. Podľa štatistiky WADA za rok 2016 ( 2016 Anti-Doping Testing Figures ) bol ostarín analyzovaný v 28 prípadoch v rámci skupiny S 1.2, Iné anabolické látky, z celkového počtu 400 pozitívnych nálezov, čo predstavuje jeho celkom 7% výskyt v rámci tejto skupiny. Počet pozitívnych prípadov mal v roku 2017 vzrastajúcu tendenciu.

Viac na: http://www.antidopings.eu/sk/varovanie-pred-zakazanou-latkou-ostarin/

Aktualizácia: 25. január 2018

Za správnosť: Dr. Miroslav Motyčík