Voľné radikály v tele

Voľné radikály v tele

Voľné radikály sa bezprostredne podieľajú na vzniku života na Zemi a zároveň prispievajú k jeho zániku. Z chemického hľadiska sú to veľmi reaktívne častice, alebo molekuly. Voľný radikál je atóm alebo molekula s najmenej jedným voľným elektrónom. Elektróny sú negatívne nabité častice, ktoré sa obyčajne vyskytujú v pároch. Ak atómu jeden elektrón chýba, stáva sa reaktívnym a reaguje s iným atómom za odobratia mu elektrónu (aby sa ten jeho spároval). Takto vytvorí reaktívny metabolit, ktorý má toxický účinok na organizmus. Ich životnosť je rádovo niekoľko tisícin sekundy, no je dosť dlhý čas na to, aby prispel k zániku. Prevládajúci stav voľných radikálov sa nazýva oxidačný stres.

Poznáme radikály odvodené od kyslíka, dusíka a organické radikály. Voľné radikály dokážu odoberať elektrón iným látkam a oxidovať ich. Vznikajú metabolity, ktoré sú často toxickejšie ako voľné radikály. Medi najtoxickejšie radikály patrí hydroxidový radikál OH vznikajúci z peroxidu vodíka, ktorý je schopný meniť a ničiť molekuly bielkovín, nukleových kyselín, membránových lipidov… Voľné radikály vznikajú za bežných fyziologických podmienok. Žiarenie patrí k najvýznamnejším zdrojom. Každé žiarenie, ktorému sme vystavení: ultrafialové žiarenie zo slnka, rádioaktívne gama žiarenie všade okolo nás, röntgenové žiarenie pri vyšetrení, elektromagnetické žiarenie televízneho, rozhlasového a telekomunikačného signálu. Takže zdrojom na rozštiepenie chemických väzieb za vzniku radikálov môže byť teplo, svetlo, chemická reakcia.

Voľné radikály vznikajú tiež počas choroby, po požití drog, niektorých liekov, toxických látok, ťažkých kovov. V neposlednom rade vznikajú i pri dlhotrvajúcej aeróbnej aktivite. (cyklistika, vytrvalostný beh – maratón, …). Najväčším dôkazom vplyvu voľných radikálov na organizmus je starnutie. Radikály napádajú mastné kyseliny (súčasť každej bunkovej membrány), a tým ohrozujú všetky bunky v organizme. Týmto spôsobom vzniká ateroskleróza, kôrnatenie ciev, cukrovka, reumatické ochorenia, imunologické ochorenia, ba dokonca rakovina a hepatálne ochorenia. Na ochranu proti nim slúži široká paleta zbraní. Patria sem ochranné antioxidačné systémy.