Zákaz umiestňovania na trh enzýmu Serrapeptase

Zákaz umiestňovania na trh enzýmu Serrapeptase

Spoločnosť Kompava spol. s r.o., oznamuje všetkým svojim obchodným a distribučným partnerom, že od 15.04.2020 zastavuje distribúciu a predaj VD Serrapeptase Plus.

V súvislosti s nariadením stiahnutia VD z trhu, žiadame obchodných partnerov o dopredaj produktu do 15.04.2020. Produkty, ktoré nebudú do časového limitu dopredané, žiadame vrátiť dodávateľovi.

Časová platnosť stanoviska od: 15.04.2020 23:59:59, na základe rozhodnutia – opatrenia RÚVZ Trenčín podľa zákona č. 152/1995 Z.z.

Vážení zákazníci,

Kompava spol. s r.o., si Vás dovoľuje informovať o konečnom zákaze uvádzania na trh výživového doplnku Serrapeptase plus a to k dátumu 15.4.2020. Doposiaľ bez problémov obchodovateľný a u zákazníkov nesmierne žiadaný a obľúbený bioaktívny enzým serapeptáza, z dôvodu aktualizácie legislatívy EÚ, ktorá je nadradenou nad legislatívu Slovenskej republiky, prechádza do stavu, kedy už nesmie byť ponúkaný zákazníkovi. Enzým serapeptáza je v EÚ známy od 80. rokov minulého storočia. Boli s ním robené mnohé testy a štúdie, čo dokazuje aj bohatá publikačná činnosť. Tento enzým sa predáva na trhu EÚ niekoľko desaťročí ako výživový doplnok, ktorý je vyrábaný v štátoch EÚ, prípadne dovážaný mimo EÚ.

V roku 2016 bol produkt Kompava Serrapeptase plus notifikovaný Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Výroba výživového doplnku Kompava Serrapeptase plus začala v októbri roku 2016.

EÚ sa od 1.1.2018 rozhodla, že enzýmu serapeptáza udeľuje status látky „ Novel Food - Nová potravina“. Status hovorí o Novel Food ako o látke, ktorá sa nepoužívala ako jedlo alebo potravinový ingredient pred dátumom 15. máj 1997 v niektorom z členských štátov Európskej únie. V dôsledku toho, nemôže žiaden členský štát EÚ vyrábať, predávať ani distribuovať žiaden produkt obsahujúci enzým serapeptázu v rámci EU. Deje sa tak z dôvodu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 z 25. novembra 2015 o nových potravinách.

Zákaz predaja enzýmu serrapeptáza na trhu EU

POSLEDNÝ MOŽNÝ TERMÍN OBJEDNANIA PRODUKTU JE 14.4.2020.
V prípade bližších informácii, týkajúcich sa zákazu, Vás prosíme obrátiť sa na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky alebo na stránku Európskej Komisie – sekcia Novel Food.

Ďakujeme Vám za pochopenie.

KOMPAVA spol. s r.o.