Aminokyselina - L- Carnosine

Aminokyselina - L- Carnosine

L-Carnosine je dipeptid zložený z aminokyselín beta alanínu a histidínu. Je to 100% prírodná látka, ktorá sa v organizme nachádza vo vysokej koncentrácií v kostrových svaloch, srdcovom svale, v mozgovom tkanive, v pokožke i žalúdku.

Antioxidant:

L-Carnosine má silné antioxidačné účinky. To znamená, že chráni bunkovú DNA pred oxidáciou a tým jej poškodením ale i pred voľnými radikálmi a škodlivými iónmi, ktoré bunky tiež poškodzujú až usmrcujú. Zmenou alebo poškodením bunkovej DNA (mutácia)môžu vznikať bunky s inou funkciou ako pôvodné alebo z nich môžu vzniknúť bunky rakovinové. Poškodené bunky strácajú svoju funkciu, rýchlejšie starnú a odumierajú. L-Carnosine nielen že bunky chráni pred oxidáciou ale taktiež poškodené bunky opravuje a obnovuje ich funkciu. Predlžuje životnosť buniek, proteínov, DNA, RNA, tukov i enzýmov.

Anti-aging:

L-Carnosine chráni bunky pred poškodením a poškodené bunky obnovuje. Touto funkciou predlžuje ich životný cyklus, zvyšuje ich delenie (závisí od dĺžky života bunky a jej tzv. zdravotného stavu) a tak neustále zabezpečuje správne fungovanie celého organizmu. Na koži podporuje tvorbu kolagénu, ktorý je zodpovedný za pevnosť pokožky. Pri jeho nedostatku a poškodení stráca pokožka pevnosť a pružnosť, vznikajú vrásky. V roku 1999 Australský výskumníci potvrdili, že L-Carnosine má schopnosť delenia buniek o niečo väčší ako u normálnych buniek. Bunky sa delia približne 50 krát. Ak má bunka dostatok L-Carnosinu podelí sa 60 až viac krát. L-Carnosin má teda zvýšený Hayflick limit, čo je maximálny počet delení sa bunky. Práve týmto spôsobom je možné si pomocou tohto dipeptidu predĺžiť život a pozastaviť starnutie.

Anti- glykátor:

Proteíny sú základným stavebným materiálom organizmu. Sú zložené z aminokyselín a rozdeľujeme ich na štrukturálne proteíny (napr. kolagén, ktoré tvoria určité tkanivo a tým zabezpečujú stavbu nášho tela alebo sa nachádzajú v bunkových membránach a zabezpečujú jej tvar a funkciu) a funkčné proteíny (tie podporujú životu nevyhnutné biochemické procesy ako je premena tukov na cukry, dýchanie…) Glykácia je proces, ktorý sa vytvára v každom živom organizme, teda aj v rastlinách a zúčastňujú sa jej práve tieto dôležité proteíny. Glykácia sa inak nazýva aj neezymatická glykolyzácia. Je to reakcia pri ktorej sa cukry ako glukóza a fruktóza vytvára väzbu s proteínovými alebo lipidovými molekulami bez enzymatickej kontroly (tzv. cross-linking). Takto vznikajú AGEs (advenced glycation endproducts = konečné produkty pokrokovej glykácie). Glykácia môže byť vonkajšia alebo vnútorná. Vonkajšia (mimo organizmu ) väčšinou vzniká keď sa varí alebo pečie cukor s proteínmi alebo tukmi. Glykácia je proces pri ktorom jedlo alebo potravina tmavne. Je to tak napr. u prekrojení jablka alebo pri vysmážaní hranoliek. Výrobcovia pridávajú cukor do produktov aby mal po príprave pekný vzhľad a jedlo bolo atraktívne na pohľad. Týmto spôsobom prijímame do organizmu škodlivé látky, ktoré sa nám v tele vytvárajú aj samé. Vnútorná glykácia prebieha vo vnútri nášho organizmu. Reakcia prebieha v cievach, srdci, mozgu, obličkách, oku ale i v tkanive. V krvi vzniká väzba medzi kolujúcou glukózou a proteínmi ako je kolagén a elastín, ktoré sú súčasťou ciev . To spôsobuje zníženie flexibility, elasticity a funkčnosti týchto proteínov a následne i ciev. Vzniká ateroskleróza, systolická hypertenzia, pulmonálna hypertenzia, nedostatočné prekrvenie krvných kapilár. K ďalším poruchám vznikajúcim z AGEs patria: kardio-vaskulárne ochorenia, erektilná dysfunkcia, poruchy obličiek, retinopatia (ochorenie sietnice), neuropatia (poruchy periférneho nervstva), Alzheimerova choroba, inkontinencia (únik moču), kardiomyopatia (ochorenie srdcového svalu vedúce k srdcovej slabosti), a zhoršenie diabetes melitus.

L-Carnosine zabraňuje tvorbe týchto AGEs. Ochraňuje proteíny pred cross linking s cukrami a tým zabezpečuje ich správnu funkciu a dlhšiu životnosť.

Prevencia proti Alzheimerovej chorobe:

ALzheimerova choroba je jedna z najčastejšie sa vyskytujúcich dementných ochorení postihujúca starších ľudí nad 65 rokov. Približne 15 miliónov starších ľudí trpí touto chorobou. Je do deštruktívne ochorenie mozgu, ktoré ovplyvňuje pamäť človeka, jeho náladu a správanie. Alzheimerova choroba je spôsobená tvorbou beta amyloidných plakov a neutrofibrilových spletí, ktoré narúšajú prenos impulzov z neurónu na neurón. Takto si neuróny nepredávajú informácie a človeku znemožňujú rozmýšľať, pamätať si či rozprávať. Amyloidné plaky a neutrofibrilové spleti vznikajú s AGEs. L-Carnosine zabranuje vzniku AGEs a tým preventívne chráni mozog pred vznikom alebo rozšírením ALzheimerovej choroby. Viac informácií o Alzheimerovej chorobe pozrite v infe – Alzheimerova choroba.

Pri športe:

L-carnosine sa absorbuje v tenkom čreve odkiaľ prechádza do krvi. Z krvi sa okamžite presúva do svalov, mozgu a iných tkanív. Po fyzickej aktivita sa tvorí vo svaloch kyselina mliečna, ktorá spôsobuje prekyslenie a následnú svalovú bolesť a tuhosť. L-Carnosine blokuje jej tvorbu. Zabraňuje zakysleniu organizmu tým, že na seba viaže H+ ióny. Okrem toho patria aminokyseliny z ktorých sa L-Carnosine skladá medzi zásadité. Zvyšuje svalovú silu, tým že svalom poskytuje väčšie množstvo kyslíka, energie a živín. Telo si z L-Carnosinu vytvára oxid dusnatý, ktorý pôsobí na endotel ciev a rozširuje ich (pump effect). Zabezpečuje pre organizmus i lepšiu regeneráciu a odstraňuje únavu.

Pre srdce:

Prostredníctvom oxidu dusnatého rozširuje stiahnuté cievy, znižuje zvýšený krvný tlak, zvyšuje príjem krvi do srdca, mozgu a končatín. Dodáva bunkám srdcového svalu energiu a viac kyslíku a tak podporuje jeho kontrakcie (sťahy svalov). Zabraňuje oxidácií a poškodzovaniu všetkých buniek vrátane srdcových, čo predlžuje činnosť srdca o niekoľko rokov. Taktiež chráni pred oxidáciou LDL cholesterolu nachádzajúceho sa v cievach. Oxidáciou vznikajú pláty, ktoré sa ukladajú na cievnej stene a spôsobujú ochorenie aterosklerózu.