Získajte teraz balenie Serrapeptase Plus +30% obsahu za cenu klasického balenia. Viac na...

Kineziologické tejpy

Kineziologické tejpy umožňujú správny pohyb a svojou fixáciou poskytujú neobmedzenú cirkuláciu krvi a lymfy, a teda slúžia ako adekvátna funkčná podpora v prevencii proti poraneniam, pomáhajú pri liečbe akútnych a chronických stavov.

Tejpovanie pri kinesio tejp oproti dynamickým poskytuje širšie spektrum využitia vďaka pružnosti a skladbe tejpu, čo prináša maximálny výkon pri kinetických pohyboch. Pri kineziologických tejpoch odporúčame najprv aplikáciu špecialistom pre ukážku, a následné môžete tejpovanie vykonávať svojpomocne. Tieto tejpy sú ideálnym pomocníkom pri muskuloskeletálnych problémoch, neurologických deficitov, opuchoch a chronických bolestiach.