Rastový hormón a kulturistika
Rastový hormón a kulturistika

Rastový hormón a kulturistika

Rastový hormón a kulturistika

Asistuje pri raste, pomáha budovať svalovú hmotu, tiež spaľovať telesný tuk, spomaľuje starnutie. Prispieva k zachovaniu pružnej pokožky, pevných kosti a kĺbov, zdravých vlasov, zvyšuje imunitu a kognitívne funkcie. Hovoríme o rastovom hormóne.

Obsah

Biologicky aktívna látka, ktorá riadi rôzne chemické premeny v organizme človeka. Je vylučovaný adenohypofýzou (podmozgovou žľazou), najmä v období detstva a dospievania. Jeho produkcia po 30. roku života klesá.

Účinky rastového hormónu

  • stimuluje rast detí a dospievajúcich a podporuje regeneračné procesy v ľudskom organizme počas  celého života
  • zvyšuje hustotu kostí
  • posilňuje imunitný systém
  • podporuje syntézu bielkovín, má anabolický efekt
  • stimuluje sekréciu inzulínu (inzulín je hormón s anabolickým účinkom)
  • podporuje rozklad tukových buniek a využitie tuku ako zdroja energie

Rastový hormón sa tvorí v žľaze hypofýza

Hypofýza sa nachádza v mozgu v kostnej priehlbine nazvanej Turecké sedlo. Základnou úlohou rastového hormónu a jeho sprostredkovateľa – faktora IGF-I je podpora rastu u detí. Okrem podporujúceho účinku rastu má rastový hormón dôležitý význam pre správnu funkciu metabolizmu, preto sa po ukončení rastu u zdravých osôb vylučovanie rastového hormónu zníži a pokračuje v primeranom množstve po celý život.

Rastový hormón svojimi účinkami v tele vstupuje do chemických procesov pri využívaní tukov, cukrov a spracovaní minerálov.

Nedostatok rastového hormónu

U ľudí s nedostatkom rastového hormónu sa naruší vnútorná rovnováha vo využití týchto látok, z čoho sa postupne vyvíjajú druhotné ochorenia napr. spomalenie až zastavenie rastu, choroby srdcovo-cievneho systému, diabetes melitus ll. typu, osteoporóza, znížená vitalita a znížená kvalita života.

Nedostatok v detstve spôsobí poruchu rastu – trpaslíctvo (odb. nanizmius) – tzv. hypofýzárny nanizmus.

Nedostatok je výsledkom nedostatočnej tvorby alebo vylučovania rastového hormónu z hypofýzy. Posudzuje sa podľa hladiny rastového hormónu v krvi a normy pre dospelých. U dospelých nedostatok RH môže byť ochorením, ktoré je prítomné už z detstva, alebo mnoho vzniklo po: úraze hlavy (dopravné nehody, pády a iné), po ochoreniach v oblasti hlavy (najčastejšie nádory), po liečbe ožarovaním hlavy a krku, alebo po operácii hlavy. Najmä u starších pacientov nemusí byť nedostatok rastového hormónu liečený.

Do 90-tych rokov neexistovali presné poznatky o nepriaznivých dôsledkoch nedostatku RH u dospelých, a tak sa po ukončení rastu pacienti považovali za úplne vyliečených.

Prvé viditeľné príznaky metabolických následkov nedostatočnosti rastového hormónu sa významne prejavia o niekoľko rokov neskôr. Zhoršenie zdravia nastáva postupne a pomaly, preto si pacienti svoje ohorenie často neuvedomujú, považujú ho za málo dôležité a nevenujú mu patričnú starostlivosť.

Dnes je preukázané, že neliečení pacienti s ťažkým deficitom RH trpia poruchami metabolizmu, z čoho sa u nich rozvíjajú druhotné ochorenia -ochorenia srdca, ciev, kostí, znižuje sa ich vitalita, vzniká centrálna obezita (obezita v oblasti brucha), zhoršuje sa u nich kvalita života. Keď sa pacienti prvýkrát dozvedia, že majú nedostatok rastového hormónu, sú zvyčajne prekvapení, pretože sa necíti byť chorí.

Pri metabolických pomaly prebiehajúcich ochoreniach, kde zmena zdravotného stavu prichádza postupne a pomaly, sám pacient len veľmi ťažko túto zmenu pozná. Pacient s endokrinnými ochoreniami svoj zlý zdravotný stav dokáže zhodnotiť až spätne po niekoľkých mesiacoch liečby, kedy sa jeho poškodená vnútorná rovnováha látok začína upravovať.

Ochorenia srdca

Zmeny, ktoré nastávajú pri nedostatku RH môžu znížiť výkon srdca, čo spôsobuje zvýšenú únavu týchto pacientov. Ochorenia srdca sú najčastejšie u pacientov, ktorí mali ťažkú formu deficitu RH už v detstve. Nedostatok RH negatívne ovplyvňuje srdca najmä v čase rastu.

Ochorenia kostí

Deficit rastového hormónu negatívne ovplyvňuje tvorbu a udržiavanie kostnej hmoty. Kosť, ako každé tkanivo v tele, sa počas života neustále obnovuje. Ak je obnova kosti narušená dochádza k úbytku kostnej hmoty, kosti sa stávajú krehkými a ľahko sa zlomia. Pacienti s neliečeným deficitom rastového hormónu trpia osteoporózou. Liečba rastovým hormónom zlepšuje tvorbu a udržiavanie kostnej hmoty.

Bolesti kostí a kĺbov na nohách

Zhoršená kvalita života

U pacientov s nedostatkom RH bola porovnávaná znížená vitalita, energia, často sú popisované problémy so sústredením sa. Pacienti uvádzajú zhoršenie pamäti, výskyt depresií a úzkosť. Pacienti sa často cítia unavení, majú nižší záujem o spoločné aktivity, uzatvárajú sa do seba. Príčinou týchto stavov u pacientov s nedostatkom RH je metabolická nerovnováha v organizme.

Centrálna obezita

K viditeľným prejavom nedostatku rastového hormónu patrí zmena stavby tela. Pacienti s nedostatkom RH majú menej svalovej a viac tukovej hmoty ako zdraví ľudia. Najviac sa tuk ukladá v oblasti brucha a pása. Takéto uloženie tuku sa odborne nazýva centrálne obezita. Tieto zmeny nastanú, pretože nedostatok rastového hormónu ovplyvní premenu látok v tele.

Nadmerná tvorba rastového hormónu spôsobuje u detí ochorenie nazývané gigantizmus, u dospelých akromegáliu.

Najčastejším prejavom akromegálie je rast tzv. akrálnych (koncových) kostí. Ochorenie je spôsobené niekoľkonásobne vyššou hladinou rastového hormónu a faktoru IGF-I, ako je norma a má nepriaznivé metabolické dôsledky.

Ak k zvýšenej produkcii rastového hormónu dôjde v puberte, dochádza k neproporčnému vzrastu vrcholových častí-akromegálie, ktorá sa prejavuj rastom nosa, nadočnicových oblúkov a koncov prstov.