Získajte teraz balenie Serrapeptase Plus +30% obsahu za cenu klasického balenia. Viac na...

Steroidy - Beta-blokátory

Steroidy - Beta-blokátory

Túto skupinu predstavujú farmaká, ktoré blokujú tvorbu beta-adrenegérnych receptorov v bunkách, čím sa bráni pôsobeniu mediátorov sympatiku, najmä adrenalínu. Ide vlastne o potlačenie stresových hormónov tvorených organizmom. Najčastejšie sa používajú v športovej streľbe /prípadne modernom päťboji/, pretože potláčajú chvenie rúk. taktiež pri skokoch na lyžiach eliminujú pocity strachu. tlmivý účinok beta-blokátorov pomáha regulovať neúmernú psychickú záťaž a môže u indisponovaných jedincov prispieť k lepšiemu výkonu. Obdobný účinok je možné dosiahnuť kvalitnou psychologickou prípravou.

Do zoznamu beta-blokátorov zaraďujeme napr.: Atenol, Nadolol,. Sotalol, Trimepranol. Uvedené látky sa najčastejšie používajú pri liečbe angíny pektoris, porúch srdcového rytmu a úzkostných stavov.

K účinkom beta-blokátorov patrí:
prehĺbenie dýchania
rozšírenie ciev v svaloch, ale súčastne ich stiahnutie v koži
zrýchlenie intenzity sťahov srdcového svalu
zvýšenie aktivity enzýmov štiepiacich glykogén a tuky

Nebezpečie užívania beta-blokátorov spočíva:
vo zvýšenej únavnosti
vo zvýšenom výskyte depresií
vo výskyte dýchacích ťažkostí
pri náhlom prerušení v prehĺbení adrenergických prejavov /zhoršenie
neuralgénnych prenosov v čreve a dýchacích cestách/