Strečing - prečo by mal byť súčasťou vášho tréningového plánu?
Strečing - prečo by mal byť súčasťou vášho tréningového plánu?

Strečing - prečo by mal byť súčasťou vášho tréningového plánu?

Strečing - prečo by mal byť súčasťou vášho tréningového plánu?

Často prehliadaný, no tiež jeden z najdôležitejších aspektov tréningového plánu, to je strečing. Bez ohľadu na to, či ste športovec na vrcholovej úrovni, pravidelne trénujete alebo ste úplný začiatočník, pridanie strečingu do vášho režimu cvičenia môže priniesť množstvo výhod pre vaše telo a zlepšiť vaše výkony. Má aj iné benefity, od zlepšenia flexibility a pohyblivosti až po prevenciu zranení a uvoľnenie svalového napätia.

Obsah

Čo je strečing?

Jednoducho sa dá strečing definovať, ako súbor cvičení určených na natiahnutie svalov a väzov, s cieľom zlepšiť flexibilitu, pohyblivosť a rozsah pohybu v kĺboch. Existuje dva hlavné typy strečingu: dynamický a statický. Ale strečing sa môže vykonávať aj inými spôsobmi a metódami, vrátane aktívneho strečingu či pasívneho strečingu. Každá z týchto metód má svoje vlastné výhody a účinky na telo.

Aké sú hlavné výhody strečingu?

Je dôležité venovať strečingu primeranú pozornosť a vykonávať ho s rozumom a dôkladne, aby ste dosiahli najlepšie výsledky. Strečing má množstvo výhod, ktoré môžu zlepšiť vaše telo a výkony. Medzi hlavné výhody strečingu patria:

 • zlepšenie flexibility a pohyblivosti
 • zvýšenie prekrvenia svalov
 • zlepšenie svalovej koordinácie
 • prevencia zranení tým, že uvoľňuje svaly a zlepšuje rozsah pohybu
 • zníženie svalovej únavy a zvýšeniu relaxácie svalov po tréningu.

Ako so strečingom začať?

Pre začiatočníkov je dôležité začať pomaly a postupne zvyšovať intenzitu a trvanie strečingu. Vždy by ste mali začať s rozcvičkou na zvýšenie teploty svalov pred strečingom a skončiť s ľahkými cvičeniami na uvoľnenie svalov po strečingu.

Aké sú základné strečingové cvičenia a techniky pre začiatočníkov?

Pre začiatočníkov je dôležité začať so základnými strečingovými cvičeniami a technikami, ktoré sú jednoduché na vykonanie a bezpečné pre všetky vekové kategórie. Tu sú niektoré strečingové cviky a techniky, ktoré môžu byť vhodné ako strečing pre začiatočníkov:

Strečing pred behom

Pred behom je dôležité zahriať svaly a pripraviť ich na fyzickú aktivitu.

Dôraz sa kladie na dynamický strečing, ktorý zahŕňa pohyby, ktoré napodobňujú pohyby počas behu a postupne rozťahujú svaly a zvyšujú rozsah pohybu. Niektoré príklady dynamického strečingu pred behom zahŕňajú:

Dynamické lunges na nohy

  • Vykročte s jednou nohou dopredu.
  • Ohnite obe kolená, pričom sa pokúsite dotknúť podlahy.
  • Potom sa vráťte do východiskovej polohy a opakujte s opačnou nohou.

High knees

  • Postavte sa vzpriamene a na mieste zdvíhajte kolena čo najvyššie smerom k hrudníku, striedajte nohy.

Butt kicks

  • Zvoľte si miesto na beh.
  • Zdvíhajte päty smerom k zadku.
  • Striedajte nohy.

Dynamické otáčanie panvy

  • Stojte s nohami na šírku bokov.
  • Otáčajte panvu zľava doprava a späť.
  • Postupne zvyšujte rozsah pohybu.

Strečing po behu

Po behu je dôležité uvoľniť svaly a minimalizovať svalovú únavu. Tu je niekoľko príkladov statického strečingu, ktoré sa môžu vykonávať po behu:

Strečing lýtka

  • Postavte sa rovno s nohami vedľa seba.
  • Urobte krok s jednou nohou dozadu a držte päty na zemi.
  • Skloňte sa dopredu, pričom udržujte päty na zemi a stiahnite lýtka.
  • Držte túto pozíciu po dobu 15-30 sekúnd a potom vymeňte nohy.

Strečing na chrbát

  • Položte sa na chrbát so zohnutými kolenami a nohami na zemi.
  • Zovrite ruky za kolenami a pritiahnite kolená k hrudníku, pričom zdvihnete hlavu a ramená z podlahy.
  • Držte túto pozíciu po dobu 15-30 sekúnd.

Strečing hamstringov na nohy

  • Sadnite si na zem so zohnutými kolenami a nohami vedľa seba.
  • Pomaly narovnajte jednu nohu pred sebou a ohnite sa dopredu s rovno držaným chrbtom.
  • Snažte sa dočiahnuť prsty na nohách alebo členky.
  • Držte túto pozíciu po dobu 15-30 sekúnd a potom vymeňte nohy.

Strečing kvadricepsu na nohy

  • Stočte sa dolu na jedno koleno a druhú nohu ohnite v kolenách tak, aby sa päta dotýkala sedacieho svalu.
  • Držte sa za členok, ak to je možné, a potiahnite ho smerom k sedu.
  • Držte túto pozíciu po dobu 15-30 sekúnd a potom vymeňte nohy.

Pri každom strečingovom cvičení je dôležité udržiavať rovnováhu a nevykonávať nadmerný tlak na svaly. Držte sa pohodlnej úrovne strečingu a neprepínajte sa. Opakujte každé strečingové cvičenie aspoň 2-3 krát na každú stranu a postupne zvyšujte trvanie strečingu.

Ako integrovať strečing do svojho tréningového plánu?

Integrácia strečingu do vášho tréningového plánu je kľúčová pre dosiahnutie optimálnych výsledkov a udržanie zdravia svalov a kĺbov. Tu je niekoľko krokov, ako môžete úspešne integrovať strečing do svojho cvičebného režimu:

 • Začnite s rozcvičkou
 • Dynamický strečing pred tréningom zahŕňa pohyblivé cvičenia, ktoré simulujú pohyby, ktoré budete vykonávať počas cvičenia. To pomáha zlepšiť rozsah pohybu, svalovú pružnosť a pripraviť svaly na aktivitu.
 • Zamerajte sa na kľúčové svalové skupiny, ktoré používate počas vášho tréningu. Zahrňte strečing pre nohy, chrbát, ramená, hrudník a iné dôležité časti tela, na ktoré sa zameriavate.
 • Statický strečing po tréningu a teda držanie konkrétnej pozície svalov a väzov na určitý čas. Tento druh strečingu pomáha uvoľniť svaly, zlepšiť flexibilitu a znížiť riziko svalových kŕčov.

Môže strečing pomôcť pri prevencii zranení?

Áno, strečing môže významne prispieť k prevencii zranení tým, že zlepšuje flexibilitu a rozsah pohybu svalov a kĺbov. Dôležité je však vykonávať správne cvičenia a techniky strečingu. Tu je niekoľko spôsobov, ako strečing prispieva k zníženiu rizika zranení:

 • Zlepšenie flexibility a rozsahu pohybu

Svaly, ktoré sú flexibilnejšie a majú väčší rozsah pohybu, sú menej náchylné na prasknutie alebo natiahnutie pri náhlych pohyboch alebo neobvyklých polohách.

 • Uvoľnenie svalového napätia

Svaly, ktoré sú uvoľnené, majú väčšiu schopnosť absorbovať nárazy a prispôsobiť sa náhlym pohybom, čím sa znižuje riziko zranení.

 • Zlepšenie svalovej koordinácie

Pravidelný strečing môže zlepšiť svalovú koordináciu a kontrolu, čo môže pomôcť predchádzať pádom alebo otrasom.

Aký má strečing vplyv na zlepšenie flexibility tela?

Strečing prispieva k zlepšeniu flexibility tela tým, že natiahne svaly a väzy, čo umožňuje väčší rozsah pohybu v kĺboch a uvoľnenie svalových napätí. Strečing má významný vplyv na zlepšenie flexibility tela z niekoľkých dôvodov:

 • Natiahnutie svalových vlákien

Strečing pomáha natiahnuť svalové vlákna a väzy, čo postupne zvyšuje pružnosť svalov a zlepšuje ich schopnosť natiahnuť sa do širšieho rozsahu pohybu. To vedie k zvýšeniu flexibility tela a zlepšeniu rozsahu pohybu v kĺboch.

 • Rozšírenie svalového rozsahu pohybu:

Uvoľňuje svaly a väzy, ktoré obklopujú kĺby. Tento širší rozsah pohybu umožňuje ľahšie vykonávanie rôznych pohybov a zlepšuje celkovú pohyblivosť tela.

 • Prevencia strát flexibility

Udržuje svaly uvoľnené a pružné, čo umožňuje udržanie flexibilného tela aj v staršom veku.

 • Zlepšenie svalovej symetrie

Pravidelný strečing môže tiež pomôcť vyrovnať svaly po celom tele.

Ako môže strečing pomôcť pri zmiernení svalových bolestí a napätia?

Strečing môže pomôcť pri zmiernení svalových bolestí a napätia tým, že uvoľňuje svaly a zlepšuje prekrvenie, čo pomáha odstrániť nahromadené toxíny. A môže byť účinným prostriedkom na zmiernenie svalových bolestí a napätia z niekoľkých dôvodov:

 • Uvoľnenie svalového napätia

Pri správnom vykonávaní strečingu dochádza k postupnému uvoľňovaniu svalov a zlepšeniu pružnosti svalových vlákien. To môže pomôcť rozptýliť akumulované napätie v svaloch a znížiť pocit svalovej bolesti.

 • Zlepšenie prekrvenia

Strečing zvyšuje prietok krvi do svalov, čo môže pomôcť odstrániť nahromadené toxíny a laktát z tkanív. Tým sa zlepšuje výživa svalov a urýchľuje sa proces hojenia svalových tkanív po intenzívnom cvičení alebo záťaži.

 • Zlepšenie flexibility

Zvýšenie flexibility svalov umožňuje ľahšie sa pohybovať a vykonávať každodenné činnosti, čo môže znížiť pravdepodobnosť vzniku svalových ťažkostí a bolestí.

 • Psychologický efekt

Strečing môže tiež mať psychologický efekt na zmiernenie stresu a napätia v svaloch. Pomáha uvoľniť myseľ a telo, čo vedie k lepšiemu celkovému pohodliu.

Je strečing vhodný pre každého?

Áno, strečing je vhodný pre každého, bez ohľadu na vek, pohlavie alebo úroveň fyzickej kondície. Je však dôležité vykonávať správne cvičenia a techniky strečingu a prispôsobiť ich individuálnym potrebám a schopnostiam.

Aký je rozdiel medzi dynamickým a statickým strečingom?

Dynamický a statický strečing sú dva hlavné typy strečingu, ktoré sa líšia vo svojej metóde a účinkoch na telo. Dynamický strečing zahŕňa pohyblivé cvičenia, ktoré simulujú pohyby, ktoré sa budú vykonávať počas cvičenia alebo športovej aktivity, zatiaľ čo statický strečing zahŕňa držanie konkrétnej pozície svalov a väzov na určitý čas, čo umožňuje ich postupné uvoľňovanie. Tu sú hlavné rozdiely medzi nimi:

Dynamický strečing

 • Pohyblivé cvičenia

Dynamický strečing zahŕňa aktívne pohyby, kde sa svaly a väzy natiahnu cez rozsah pohybu, často pomocou kontrolovaných a opakovaných pohybov.

 • Pred tréningom

Je obzvlášť účinný pred začatím cvičenia alebo športovej aktivity, pretože prispieva k zvýšeniu teploty svalov a príprave tela na pohyb.

 • Zlepšenie dynamických schopností

Pomáha zlepšiť svalovú koordináciu, rýchlosť a výbušnosť pohybov, čo môže byť prospešné pre športovcov a aktívnych jednotlivcov.

 • Menej pravdepodobné, že spôsobí straty flexibility

Dynamický strečing nepodporuje nadmerné natiahnutie svalov, čo znamená, že neprichádza k prílišnému uvoľneniu svalov a zhoršeniu flexibility.

Statický strečing

 • Držanie pozície

Pri statickom strečingu sa svaly natiahnu do určenej pozície a potom sa držia v tejto pozícii počas určitého času (obvykle od 15 do 60 sekúnd).

 • Po tréningu

Statický strečing sa často vykonáva po cvičení alebo športovej aktivite na uvoľnenie svalov a zlepšenie flexibility.

 • Zlepšenie flexibility

Je účinný pri zvyšovaní flexibilnejšieho rozsahu pohybu v svaloch a väzoch, čo môže pomôcť znížiť riziko zranení a zlepšiť celkovú pohyblivosť.

 • Uvoľnenie napätia

Pomáha uvoľniť svalové napätie a zlepšuje relaxáciu svalov po intenzívnom cvičení.

Je dôležité dodržiavať správnu techniku a nepreťažovať svaly, aby sa predišlo zraneniam.