Všetko, čo ste chceli vedieť o endokanabinoidnom systéme a nemali ste sa koho spýtať
Všetko, čo ste chceli vedieť o endokanabinoidnom systéme a nemali ste sa koho spýtať

Všetko, čo ste chceli vedieť o endokanabinoidnom systéme a nemali ste sa koho spýtať

Všetko, čo ste chceli vedieť o endokanabinoidnom systéme a nemali ste sa koho spýtať

Po niekoľkých rokoch dlhodobého výskumu účinkov konope prišli vedci na niekoľko dôležitých poznatkov. Nielenže identifikovali účinné obsahové látky – kanabinoidy, ale tiež zistili, kde a ako tieto látky fungujú prostredníctvom systému nazývaného endokanabinoidný systém (EKS).

Obsah

Liečebné využitie konopy siatej je známe už od dávnej histórie. Správy o jej používaní nám poskytnú napríklad staroveké čínske legendy – cisár Shen Neng konopu pridával ako prísadu do čaju, pacienti trpiaci na maláriu či reumu slobone zvykli piť liečivý konopný čaj.

Práve Čína teda predstavuje počiatok následného rozšírenia konopy do celého sveta. Avšak ani o jednom z mnohých blahodárnych účinkov by sme nevedeli bez fungovania endokanabinoidného systému, vďaka ktorému je konope schopné liečiť široké spektrum ochorení.

Čaje s obsahom konope

Veda predpokladá, že sa vyvinul v telách primitívnych organizmov asi pred 600 miliónmi rokov, no objavený bol len nedávno. Stále však zostáva mnoho nejasností v oblasti výskumu, ale zato jeho dôležitosť v ľudskom organizme je nevyčísliteľná, najmä pre jeho obrovský terapeutický potenciál.

V našom tele sa vyskytuje množstvo kanabinoidných receptorov, ktoré sú zodpovedné za rôzne pochody prebiehajúce v našom organizme.

Organizmy od jednoduchých plášťovcov až po dokonale vyvinutých stavovcov na vrchole s človekom zdieľajú endogénny kanabinoidný systém zodpovedný za reguláciu a rovnováhu (homeostázu) tela.

Endokanabinoidný systém objavil približne v polovici 90. rokov minulého storočia Raphael Mechoulamem. Tento lekár, pôvodom z Izraela, patrí medzi najvýznamnejších svetových propagátorov liečebnej zložky konope a dokonca ako prvý identifikoval a pomenoval THC.

Čo je endokanabinoidný systém?

Ide o dôležitý systém bunkovej signalizácie, ktorý napomáha najmä k udžiavaniu homeostázy.

Homeostáza je stav rovováhy v organizme, v ktorom orgány fungujú optimálne a udržiavajú fyziologickú, kognitívnu a emocionálnu rovnováhu.

Endokanabinoidný systém je pre zdravie človeka úplne esenciálny. Počas celého života človeku  pomáha prispôsobovať sa neustále meniacemu sa vonkajšiemu prostrediu.

Dustin Sulak, americký lekár, ktorý realizoval liečbu viac ako 1800 pacientov trpiacich rakovinou, Crohnovou chorobou, epilepsiou, nespavosťou a inými ochoreniami, vyjadril významnosť endokanabinoidného systému v organizme jednou vetou: ,,Endogénny kanabinoidný systém je ten najdôležitejší systém zodpovedaný za produkciu, ale i stálosť organizmu - ľudského zdravia“.

Čo tvorí endokanabinoidný systém?

Endokanabinoidný systém sa skladá z troch kľúčových komponentov:

Endokanabinoidy

Endokanabinoidy sú endogénne kanabinoidy – chemické zlúčeniny, ktoré si produkuje organizmus sám. Vďaka nim dochádza k transportu signálov medzi nervovými bunkami (neurotransmitery).

Dva hlavné endokanabinoidy sú:

 • Anandamid (AEA)

Ide o prvý vedcami objavený endokanabinoid, ktorý podporuje tvorivosť a pocit vnútorného šťastia. Jeho názov pochádza zo slova ,,ananda“, ktoré v preklade zo sanskritu znamená blaženosť. Zvýšené koncentrácie anandamidu sa vyskytujú v mozgu. Ánandamid sa napríklad vyskytuje v kakaových boboch resp. v čokoláde.

 • 2-Arachidonoylglycerol (2-AG)

Ich koncentrácie sú variabilné v závislosti od potrieb – ľudský organizmus si ich syntetizuje "na želanie".  Majú lokálny efekt a krátkodobú životnosť.

Receptory endokanabinoidov

Sú to proteíny uložené na bunkovej membráne, ktoré sa viažu na endokanabinoidy. Dochádza teda medzi nimi k väzbe, ktorá predstavuje počiatok nervovej aktivity.

Dva hlavné identifikované endokanabinoidné receptory sú:

 • CB1 receptory nachádzajúce sa v centrálnej nervovej sústave (CNS);
 • CB2 receptory nachádzajúce sa v periférnej nervovej sústave a imunitných bunkách.

Množstvo tkanív v ľudskom organizme obsahuje oba typy receptorov, pričom každý z nich sa aj napriek rovnakej lokalizácii realizuje na priebeh odlišných procesov. Aktuálne jestvujú mnohé polemiky o existencii doposiaľ neobjaveného receptora CB3.

Enzýmy endokanabinoidného systému

Zabezpečujú tkzv. recykláciu, rozklad endokanabinoidov, po ich použití.

Dva hlavné enzýmy nachádzajúce sa v endokanabinoidnom systéme sú:

 • Amid-hydroláza mastnej kyseliny (FAAH), ktorá štiepi AEA;
 • Lipáza kyseliny monoacylglycerolovej (MAGL), ktorá štiepi 2-AG.

Ako to teda EKS funguje?

Vytvorí sa väzba endokanabinoid + receptor, pričom výsledný účinok závisí od umiestnenia receptoru a typu endokanabinoidu s ktorým interaguje.

Napríklad endokanabinoidy sa môžu naviazať na receptor CB1, ktorý je umiestnený v mieche, čo vedie k zmierneniu bolesti. Tie, ktoré sa naviažu na receptor CB2 nachádzajúci sa v imunitných bunkách, budú regulovať imunitnú odpoveď na prípadný nachádzajúci sa zápal v organizme.

Pre lepšiu predstavu interakcie kanabinoidov s receptormi si predstavme ako funguje zámok a kľúč – kanabinoidný receptor bude v našom príklade fungovať ako zámok a molekula kanabinoidu ako kľúč. Kľúč (kanabinoid) sa pripojí k zámku (kanabinoidný receptor na bunkovej stene) a následne sa spustí reakcia vedúca k účinku na mozog a zvyšok tela.

Fytokanabinoidy

Predpona ,,fyto“ naznačuje, že pôjde o látky, ktoré sa vyskytujú v rastlinách. Čo teda majú spoločné látky obsiahnuté v rastlinách s ľudským endokanabinoidným systémom? Fytokanabinoidy majú totiž schopnosť stimulovať naše, ľudskému telu vlastné, kanabinoidné receptory, patrí medzi ne napríklad:

 • THC, tetrahydrokanabinol;
 • CBD, kanabidiol;
 • CBN, kanabinol;...

Väčšina doteraz objavených fytokanabinoidov bolo izolovaných z rastlín konope. Existujú však aj iné rastliny, ktoré ich obsahujú -  napríklad liečivá Echinacea purpurea.

Vedeli ste, že rastliny konope tiež využívajú fytokanabinoidy s rovnakým cieľom ako ľudia? K samoliečbe a ako ochranu pred ochoreniami.

Napr. voľné radikály UV žiarenia môžu byť škodlivé pre rastlinný organizmus rovnako ako pre ľudský:

 • U človeka spôsobujú starnutie, podporujú bujnenie rakovinových buniek a zhoršenie hojenia rán;
 • u rastlín dochádza prostredníctvom ich pôsobenia k poškodzovaniu kvality listov.

Kanabinoidy plnia ochrannú funkciu u oboch typov organizmov vďaka ich silnému antioxidačnému účinku.

Dokážeme fungovanie EKS podporiť prostredníctvom suplementácie?

Už vyššie spomínaný Dustin Sulak tvrdí, že malé dávky kanabinoidov získavaných z konope dávajú podnet pre tvorbu ďalších endokanabinoidov a receptorov v ľudskom tele: ,,verím, že malé a pravidelné dávky konope fungujú ako prospešné tonikum pre náš cenrálny fyziologický liečebný systém.“

THCCBD (exogénne kanabinoidy, fytokanabinoidy) sú schopné interakcie s endokanabinoidným systémom človeka, vďaka ktorej možno docieliť množstvo liečivých účinkov. 

Rôzne oleje produkty s obsahom CBD vykazujú pozitívne účinky pri liečbe širokého spektra ochorení.

Oleje s obsahom CBD

Niektorí odborníci veria, že nízke hladiny endokanabinoidov v tele alebo nesprávne či nedostatočné fungovanie endokanabinoidného systému môžu prispieť k vzniku a rozvoju migrény alebo syndrómu dráždivého čreva.

Interakcia CBD s endokanabinoidným systémom

Medzi hlavné kanabinoidy obsiahnuté v konope patrí CBD (kanabidiol), ktorý momentálne vďaka svojim účinkom na ľudské zdravie naberá na popularite. Na rozdiel od THC nie je psychotropný a zvyčajne nevykazuje žiadne negatívne vedľajšie účinky.

Interaguje s EKS naviazaním na receptory endokanabinoidov rovnako ako telu vlastné endokanabinoidy. Pozitívom tejto interakcie je, že zabraňuje rozkladu spomínaných endokanabinoidov, čím umožňuje ich dlhšie pôsobenie v tele, vďaka tomu teda môže byť ich pozitívny vplyv na zdravie človeka intenzívnejší a trvácnejší.

CBD vs. THC

Interakcia THC s endokanabinoidným systémom

THC (tetrahydrokanabinol) patrí tiež medzi základné konopné kanabinoidy, pričom rozdiel oproti CBD je ten, že ide o zlúčeninu, ktorá je zakázaná a výrazne psychotropná.

Reaguje približne rovnako s EKS ako predošlé CBD väzbou na receptory, a tak môže ovplyvňovať telo a myseľ človeka.

Okrem známych psychotropných účinkov vykazuje THC i účinky pozitívneho charakteru, ktoré sa v napr. v USA využívajú v medicíne – pomáha znížiť bolesť, stimuluje chuť k jedlu.

ZDROJE:

http://headsup.scholastic.com/students/endocannabinoid

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780124186798000137

<a href="https://www.freepik.com/photos/medical">Medical photo created by jcomp - www.freepik.com</a>

<a href='https://www.freepik.com/photos/flower'>Flower photo created by wirestock - www.freepik.com</a>

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2451902220302068

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-540-88955-7_3

https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev-psych-113011-143739

https://casopisvnitrnilekarstvi.cz/pdfs/vnl/2015/07/17.pdf

https://casopisvnitrnilekarstvi.cz/pdfs/vnl/2008/02/13.pdf