Získajte teraz balenie Serrapeptase Plus +30% obsahu za cenu klasického balenia. Viac na...

Základné zložky výživy

Základné zložky výživy

Výživa je nevyhnutným predpokladom existencie života vôbec. V súčasnosti sa rozdeľujú výživné látky podľa ich chemického charakteru a úlohy v ľudskom organizme do šiestich základných skupín:

  1. glycidy
  2. tuky
  3. bielkoviny
  4. vitamíny
  5. minerály
  6. voda

Chcem vitamín U

Na zabezpečenie správnej výživy je nevyhnutné, aby sa do organizmu dostávali všetky živiny v primeranom množstve. Z hľadiska energetického výdaja sa niektoré živiny môžu zastupovať, ale pritom sa musí rešpektovať kvalita potravy. Hodnotu potravy je potrebné posudzovať z dvoch hľadísk:

  1. aké množstvo energie poskytuje
  2. do akej miery kryje potreby rastu a udržuje dynamickú rovnováhu organizmu

Zdrojom energie vo výžive ľudí sú bielkoviny, tuky a sacharidy. Tieto živiny sú zastúpené vo všetkých potravinách, ale ich množstvo v jednotlivých druhoch potravín je rôzne. Energetická práca/spotreba je daná charakterom tréningového procesu a preto je veľmi dôležité vedieť si vybrať vhodné potraviny, aby bola splnená požiadavka primeraného množstva bielkovín, ktoré sú základnou stavebnou jednotkou v organizme.