Zelený zázrak s názvom Cannabis sativa. Prehľad účinkov CBD, všeobecných informácií a využitia konopy siatej
Zelený zázrak s názvom Cannabis sativa. Prehľad účinkov CBD, všeobecných informácií a využitia konopy siatej

Zelený zázrak s názvom Cannabis sativa. Prehľad účinkov CBD, všeobecných informácií a využitia konopy siatej

Zelený zázrak s názvom Cannabis sativa. Prehľad účinkov CBD, všeobecných informácií a využitia konopy siatej

V našom rozsiahlom článku vám sprostredkujeme informácie o konope, niečo z jej histórie, spôsoby využitia a benefity, ktoré vám môže priniesť užívanie CBD.

Obsah

Konope bolo už v dávnej minulosti bežnou súčasťou domácností, v tých slovenských tomu nebolo inak. Z konopnej nite si ľudia dokázali vytvoriť rôzne oblečenie, či bytové alebo spoločenské textílie. Každý z Vás určite v domácnosti svojich starých či prastarých rodičov nájde konopnú plachtu, ktorú bolo naozaj len veľmi ťažko poškodiť či preprať vzhľadom na ich pevnosť a odolnosť. Zo semena si ľudia zase zvykli pripravovať chutnú času.

Počiatky jej pestovania siahajú až do dávneho 4. tisícročia pred naším letopočtom, kedy bola pestovaná predovšetkým v Ázii, odkiaľ bola neskôr rozšírená aj do Európy a následne do Ameriky, kde bola dokonca od roku 1632 až do začiatku 19. storočia platidlom. Úpadok a zastavenie jej rozmachu však spôsobili zákony, ktoré striktne obmedzili jej pestovanie z dôvodu obsahu omamných látok a v priemysle bola konopa nahradená lacnejšími surovinami, napr. bavlnou.

Konopa s jej chemickým zložením a mnohoúčelovým využitím je predmetom mnohých diskusií už niekoľko desiatok rokov. V poslednej dekáde však možno zaznamenať takzvaný „boom“ pri štúdiu pestovania v rôznych klimatických podmienkach, zložení sekundárnych metabolitov a tiež pri využívaní nielen v oblasti potravinárskeho priemyslu, aj v priemysle textilnom, chemickom, lekárskom, kozmetickom, papiernickom, stavebnom či automobilovom.

Využívanie konopy siatej (Cannabis sativa) je známe už od roku 4000 pred naším letopočtom. V tomto období však išlo len o pestovanie zamerané na výrobu vláken a šnúr.

Od staroveku bola veľmi frekventovane používaná v ajurvédskej a čínskej medicíne – práve v Číne možno hovoriť o absolutóriu pestovania a využívania konope v dejinách ľudstva. Číňania boli naozaj dôslední a nenechali ani jedinú časť rastliny na zmar. Dokázali ju efektívne spotrebovať takmer celú. Na lekárske účely využívali najmä semená, ktoré dokázali uľaviť od črevnej zápchy, reumatických bolestí či riešiť poruchy menštruačného cyklu u žien. Korene zase prikladali na rany s cieľom zmierniť bolesti pri zlomeninách.

Konopa istotne zohrávala veľmi dôležitú úlohu aj v kultúrnej oblasti, pri vytváraní náboženstiev a v živote vtedajších komunít vôbec. Napríklad takí Asýrčania ju využívali ako kadidlo, Skýti zase inhalovali výpary z horúcich kameňov pri vykonávaní rôznych rituálov. Postupom času sa konopa dostala do Európy - okolo roku 450 pred naším letopočtom vďaka Skýtom, ktorí prichádzali zo Strednej Ázie na územie pri Stredozemnom mori. Ako ubiehali roky, tak ľudia začali viac a viac oceňovať silu, účinky a možnosti využitia tejto rastliny. Najskôr ju využívali ako vlákno, neskôr, najmä v Španielsku a Taliansku, ako papier a od 19. storočia možno hovoriť i o jej skutočnom využití na lekárske účely.

Ide o dvojdomú rastlinu z čeľade Cannabaceae (konopovité), ktorá je rozšírená po celom svete.

Druhy konope

Rozlišujeme tri hlavné druhy, a to menovite Cannabis sativa, Cannabis indica a Cannabis ruderalis.

 • Konopa siata (Cannabis sativa), tiež sa zvykne označovať ako technické konope, dorastá do výšky 1,5 – 5,5 m a je u nej typický pomalý priebeh kvitnutia. Má len veľmi nízke omamné účinky, nakoľko obsah psychotropných látok (THC- tetrakanabinol) v suchej hmote je iba 0, 3 %.
 • Konopa indická (Cannabis indica) je vzrastom zreteľne menšia, avšak má výrazne hustejšie a oblejšie listy ako predošlý typ. Zásadným rozdielom však je obsah psychotropních látok, ktorý je podstatne vyšší v porovnaní s Cannabis sativa. Preto sa často využíva najmä na fajčenie marihuany a pri výrobe drog.
 • Konopa rumovisková (Cannabis ruderalis) je burinatá rastlina s veľmi slabými psychotropnými účinkami.

Pestovanie konope

Často dochádza k zámene priemyselného konope s marihuanou, pričom ich zloženie a aplikácie sú značne odlišné:

 • Marihuana je klasický spôsob spracovania rastliny, kedy dochádza k jej vysušeniu a drveniu do tabakovej formy. Je používaná najmä na rekreačné a liečebné účely. Na tento spôsob spracovania sa skôr využíva konope indické.
 • Konope (Cannabis sativa) je používané ako doplnok stravy či dermatologický prípravok, tiež sa vyskytuje ako súčasť odevov.

Konope je ešte stále vo svete považované predovšetkým za rekreačnú drogu a užívanie produktov s jeho obsahom vyvoláva množstvo kontroverzií. Zároveň sa ale čím ďalej tým viac poukazuje na priaznivé účinky obsahových látok na ľudské zdravie. Výskumy v posledných rokoch naznačujú, že najväčší potenciál z farmaceutického hľadiska skrýva látka označovaná ako CBD (kanabidiol). Ide o najobľúbenejší z kanabinoidov, ktoré sú obsiahnuté v konope.

CBD (kanabidiol)

Okrem kanabidiolu obsahuje tiež známe THC (tetrahydrokanabinol), CBG (kanabigerol), CBN (kanabinol), CBC (kanabichromen) a mnoho ďalších, nakoľko v rastline konopy ich je až okolo 100. Toto zoskupenie kanabinoidov sa nazýva kanabinoidné spektrum.

Základné rozdiely medzi  fytokanabinoidmi CBD a THC

 • CBD narozdiel od príbuzného THC nemá psychoaktívny účinok

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie, WHO, CBD nevykazuje u ľudí žiadne účinky, ktoré by mohli naznačovať jeho potenciál zneužívania alebo závislosti. Doposiaľ totiž neexistujú dôkazy o problémoch v oblasti verejného zdravia vzniknutých v dôsledku užívania čistého CBD.

 • THC je živicová tekutina, pričom CBD je pevná látka
 • CBD je takmer úplne nerozpustný vo vode
 • CBD sa vyskytuje takmer vo všetkých odrodách konope, avšak v rozdielnych množstvách (od 0 až po 95 % prítomných kanabinoidov)

Ako funguje CBD v našom tele?

Spomedzi ostatných kanabinoidov je CBD najobľúbenejší najmä vďaka svojim analgetickým, ukľudňujúcim, antibiotickým, antioxidačným, protizápalovým a tlmivým účinkom.

Aby sme pochopili ako funguje CBD v ľudskom tele, musíme si najskôr vysvetliť pojem endonabinoidný systém (EKS).

Ide o systém v tele cicavcov, medzi ktorých, pochopiteľne, patríme aj my, ľudia. EKS zabezpečuje optimálne fungovanie organizmu. Pomáha udržiavať homeostázu ľudského tela, výrazne ovplyvňuje náš psychický stav, čiže nálady, emócie, kognitívne funkcie, ale tiež sa podieľa na regulácii bolesti, správnom fungovaní imunitného systému, rozmnožovaní, ale i na príjme potravy, nakoľko výrazne ovplyvňuje chuť do jedla.

EKS pôsobia aktívne látky, endokanabinoidy, ktoré si náš organizmus vytvára sám, prirodzenou cestou. Je možné ich nahradiť látkami obsiahnutými v konope – kanabinoidmi, ktoré sme si už vyššie spomínali.

Endokanabinoidy sa viažu na kanabinoidné receptory, ktoré sú umiestnené takmer v celom ľudskom tele:

 • CB1 receptory: nachádzajú sa v centrálnej nervovej sústave (CNS) – mozog a miecha
 • CB2 receptory: nachádzajú sa v periférnej nervovej sústave, najmä v imunitných bunkách

Endokanabinoidy, vyskytujúce sa prirodzene v ľudskom tele, sa viažu na ktorýkoľvek z týchto receptorov, pričom účinky vznikajú v závislosti od umiestnenia daného receptoru.

Napríklad endokanabinoidy sa môžu naviazať na receptor CB1, ktorý je umiestnený v mieche, čo vedie k zmierneniu bolesti. Tie, ktoré sa naviažu na receptor CB2 nachádzajúci sa v imunitných bunkách, budú regulovať imunitnú odpoveď na prípadný nachádzajúci sa zápal v organizme.

Kanabinoidy (spomínané CBD THC) v ľudskom tele interagujú s ESC prostredníctvom väzby na receptory rovnako ako endokanabinoidy, pričom rôzne štúdie dokonca naznačujú, že pri interakcii CBD s ESC dochádza k ochrane pred rozkladom prirodzene vyskytujúcich sa endokanabinoidov. Takto sa zabezpečuje ich dlhšie pôsobenie v organizme.

Aké benefity nám CBD môže priniesť?

Spektrum výrobkov z konope je veľmi široké, dnes však na popularite rýchlo získava extrakt fytokanabinoidu získaný z priemyselného konope, ktorý je známy ako konopný olej, CBD olej. Svoje využitie má ako nástroj lekárskej techniky, ako súčasť liekov, doplnkov stravy, kozmetických výrobkov ale i veterinárnych krmív a doplnkov výživy pre zvieratá.

CBD oleje sa vyrábajú prostredníctvom extrakcie účinných látok z rastlín konope a následným zriedením nosným olejom. Najčastejšie sa využíva extrakcia oxidom uhličitým a etanolom.

CBD olej

Prehľad účinkov CBD

1. Dokáže znižovať frekvenciu výskytu depresie a úzkostných stavov

Mnohé štúdie dokázali, že môže uľaviť od úzkosti tým, že zbavuje pocitov stresu, znižuje následky úzkosti na organizmus (napr. zvýšený tep), mierni prejavy postraumatickej stresovej poruchy (PTSD), v prípade insomnie prispieva k pokojnejšiemu a kvalitnejšiemu spánku. K týmto účinkom dochádza prostredníctvom schopnosti CBD pôsobiť na receptory mozgu, čím ovplyvňuje náladu a sociálne správanie.

2. Zmierňuje bolesť

Dokáže zmierniť bolesť pri artróze, chronických bolestiach, bolestiach pri roztrúsenej skleróze, rôznych bolestiach svalov.

CBD zmierňuje bolesť

3. Napomáha riešiť rôzne kožné problémy, znižuje výskyt akné

Ďalší pozitívny účinok je schopnosť pôsobiť na imunitný systém, a tak fungovať ako prevencia zápalov v celom tele. Mnohé výskumy dokazujú, že pomáha pri dermatitídach, akné, ekzéme i psoriáze.

4. Zmiernenie príznakov v dôsledku liečby rakoviny

CBD môže napomôcť k zmierneniu príznakov rakovinyvedľajších účinkov konvenčnej liečby. Napríklad konopný sprej dokáže znížiť vedľajšie účinky chemoterapie ako nutkanie na zvracanie alebo pocit nevoľnosti.

5. Pomáha pri neurologických ochoreniach

Tieto ochorenia nie sú problémom len staršej, ale, nanešťastie, aj mladšej generácie. Sú charakteristické problémami s pamäťou, koncentráciou, svalovou pozornosťou hovorením. CBD vďaka svojim účinkom zabraňuje prirodzenej degenerácii mozgu.

CBD môže byť svojimi účinkami nápomocné pri liečbe neurologických ochorení ako:

 • Migréna
 • Alzheimerova choroba
 • Huntigtonova choroba
 • Parkinsonova choroba
 • Amyotrofická laterálna skleróza (ALS)
 • Skleróza multiplex
 • Epilepsia
 • Môže napomôcť pri liečbe rôznych závislostí (alkohol, návykové látky)
 • Diabetes mellitus (cukrovka)
 • Môže zmierniť príznaky Crohnovej choroby

Je teda aktuálna zvýšená pozornosť okolo CBD oprávnená? Pri zvážení všetkých vyššie uvedených faktov, za nás jednoznačne ÁNO!

Zdroje:

BLESCHING, U., 2015. Velká kniha o léčbě konopím pro 21. století. Praha: Volvox Globator. ISBN 978-80-7511-416-7

BACKES, M., 2016. Konopná lékarna. Olomouc: Fontána. ISBN 9788073368234

FIŠAR Z. Endokanabinoidy. Chem Listy 2006; 100, 314−322.

https://www.health.harvard.edu/blog/cannabidiol-cbd-what-we-know-and-what-we-dont-2018082414476

https://www.healthline.com/nutrition/cbd-oil-benefits#TOC_TITLE_HDR_8

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK425762/