Nedovoľte, aby sa dnešná uponáhľaná doba podpísala aj na vašom zdraví. Absolvujte diagnostiku organizmu
Nedovoľte, aby sa dnešná uponáhľaná doba podpísala aj na vašom zdraví. Absolvujte diagnostiku organizmu

Nedovoľte, aby sa dnešná uponáhľaná doba podpísala aj na vašom zdraví. Absolvujte diagnostiku organizmu

Nedovoľte, aby sa dnešná uponáhľaná doba podpísala aj na vašom zdraví. Absolvujte diagnostiku organizmu

Za smrťou väčšiny Slovákov stojí najmä cukrovka, srdcovocievne a onkologické ochorenia. No aj napriek tomu sa ľudia málo zaujímajú o svoje zdravie.

Obsah

Svetová zdravotnícka organizácia vytvorila zoznam sedem hlavných rizikových faktorov spôsobujúcich veľkú časť ochorení, ktoré často končia úmrtím. Medzi nimi hypertenzia, zvýšená hladina cholesterolu či obezita.

Mnohé štúdie pritom dokázali, že spomínané faktory podnecujúce vznik ochorení sa čoraz častejšie dostávajú i medzi mladšie vekové kategórie. Aj napriek tejto vedomosti však ľudia v dnešnej modernej a uponáhľanej dobe posúvajú do ústrania starostlivosť o ich vlastné zdravie, psychickú i fyzickú kondíciu.

Povedzme si úprimne – len zriedkakedy bez prekonania nejakého vážnejšieho zdravotného problému venujeme dostatočnú pozornosť nášmu životnému štýlu. Neuvedomujeme si však, že takéto nezodpovedné správanie vedie, skôr či neskôr, k vzniku rôznych zdravotných problémov nezvrátiteľného charakteru.

Bežnými vyšetreniami či meraním u praktického lekára skladbu svojho tela nezistíte rovnako ako sa nedozviete, či v ňom funguje všetko tak, ako má z dôvodu trvalo udržateľného zdravia.

Kľúčom k úspechu – k zachovaniu zdravého organizmu, je včasná diagnostika. Profesionálna diagnostika stavu organizmu dokáže včasne odhaliť faktory, ktoré náš organizmus zaťažujú a následne ich úpravou či elimináciou dokážeme nášmu organizmu navrátiť lepší a zdravší stav.

Množstvo spoločností ponúka skutočne široké spektrum diagnostík. Preto sa istotne pýtate, ktorá z nich je pre mňa tá najvhodnejšia? Nech sa páči, tu je prehľad.

Typy diagnostík

1. Komplexná diagnostika a analýza tela prostredníctvom prístroja InBody

Prístroj InBody je jeden z najspoľahlivejších prístrojov pre detailnú diagnostiku a analýzu zloženia ľudského organizmu. Využitím ôsmich elektród je zariadenie schopné analyzovať a určiť:

 • Hmotnosť spolu s % tuku v tele
 • Hmotnosť kostrových svalov
 • Analýza svaloviny a tuku jednotlivých segmentov tela (ruky, nohy, trup)
 • Bazálny metabolizmus
 • Úroveň viscerálneho (vnútorného) tuku
 • Celková voda v organizme
 • Obsah bielkovín a minerálov v tele
 • Obsah minerálov v kostiach

Získané výsledky spolu so zhrňujúcimi grafmi si odborník s Vami spoločne prejde, pričom Vám vysvetlí a poradí tak, aby bola cesta za lepším zdravím či športovým výkonom pre Vás jednoduchšia.

Je vhodné diagnostiku v priebehu času opakovať a sledovať zmeny, ktoré nastali vďaka prehľadným grafom zmien zohľadňujúcich vaše doterajšie merania.

2. Diagnostika ciev a nervov

Diagnostika, ktorej cieľom je zachytiť stav ciev a stresového zaťaženia. Ide teda o neinvazívne vyšetrenie slúžiace na hodnotenie stavu cievneho a nervového systému s využitím prístroja Max Pulse.

Výsledky merania poskytnú informácie o:

 • Miere zanesenia ciev tukovými látkami
 • Stav ciev (zúženie, elasticitu)
 • Celkovej kondícii srdcovo-cievneho systému
 • Hladine telesného a mentálneho stresu
 • Odolnosti voči stresu
 • Celkovej únave organizme

Meranie je krátke, pričom výsledky poskytnú skutočne množstvo zužitkovateľných informácií, vďaka ktorým môžete predísť vzniku vážnejších komplikácii.

Napríklad včasnou detekciou zanesenia ciev je možné predísť ich ďalšiemu zužovaniu, ktoré vedie k poklesu prietoku krvi a následnému nedostatočnému dokrveniu orgánov. Ak sa takémuto stavu nevenuje dostatočná pozornosť, často dochádza k infarktu myokardu alebo náhlej cievnej príhode.

Diagnostika pomocou prístroja Max Pulse dokáže zachytiť počiatočné štádium aterosklerózy aj napriek tomu, že ešte nedošlo jej k zreteľnejším prejavom.

Klient je oboznámený s výsledkom, v prípade nameraných slabších hodnôt je doporučená možná náprava (zmena životného štýlu, stravovanie, podporné doplnky). Pri viacnásobnom meraní je možné poslať celú históriu meraní.

3. Diagnostika pleti

Pleť okrem estetickej, plní i ďalšie významné funkcie, medzi inými aj ochrannú funkciu. Svojím pôsobením zabraňuje prieniku škodlivých látok do organizmu. Je dobré poznať jej stav nie len z dôvodu zachovania jej perfektného vzhľadu, ale i preto, že je odrazom celého fungovania organizmu – životného štýlu i životosprávy.

Diagnostika pleti ponúka tieto informácie:

 • Vlhkosť, hydratácia pleti
 • Elasticita pleti
 • Kožný maz (suchá / mastná pleť)
 • Veľkosť pórov
 • Množstvo a úroveň vytvorených vrások a pigmentových škvŕn

Vzhľadom na výsledky merania vám odborník následne poradí, ako zlepšiť stav svojej pokožky najúčinnejšie – zvnútra, čím môžete predísť vzniku viditeľných známok starnutia.

4. Diagnostika živej kvapky krvi

Nie je úžasné, že nemusíte navštíviť lekárov za cieľom vyšetrení spojených s odbermi krvi? Dozvedieť sa dôležité informácie o zdravotnom stave z jedinej kvapky krvi odobratej z prsta je možné práve vďaka diagnostike živej kvapky krvi.

Ide o bezbolestnú, no zároveň vysoko nadštandardnú metódu, ktorá umožňuje analýzu čerstvo odobratej kvapky krvi.

Klient tak môže vidieť ,,naživo“ zloženie vlastnej krvi v niekoľkonásobnom zväčšení na monitore obrazovky.

Spomínaná diagnostika dokáže odhaliť príčiny mnohých problémov, ktoré často bežné vyšetrenia prehliadajú. Jej absolvovaním získate tieto informácie:

 • Komplexný obraz krvi
 • Prekyslenie a stav hydratácie organizmu
 • Výskyt zápalových procesov v organizme
 • Zachytenie bakteriálnych či plesňových infekcií
 • Stav a úroveň železa, kyseliny listovej a vitamínu B12
 • Prítomnosť ťažkých kovov a nežiadúcich patogénov
 • Nedostatok vitamínov, minerálov a antioxidantov
 • Tvar červených krviniek a ich schopnosť viazať kyslík
 • Stav bielych krviniek a s ním spojené časté zníženie imunity
 • Hromadenie cholesterolu
 • Riziko zhlukovania trombocytov a vzniku zrazenín

5. Spiroergometria

Ide o funkčné vyšetrenie, tzv. záťažový test. Je možné ho absolvovať buď s využitím bežiaceho pásu alebo bicyklového ergometra. Diagnostika prebieha na princípe postupného stupňovania a zvyšovania záťaže.

Osoba, ktorá absolvuje diagnostiku má celý čas na tvári masku z dôvodu sledovania respiračných a ventilačných ukazovateľov a hrudný pás, ktorý meria pulzovú frekvenciu.

Výstupom tohto vyšetrenia je kompletný protokol, ktorý obsahuje zhrňujúce informácie nielen o telesnej výkonnosti jedinca ale i jeho reakcii na záťaž, vplyv tréningu na organizmus, imunitný systém a v neposlednom rade jeho celkovú výkonnosť.

6. Spirometria

Pri meraní kľudovej spirometrie dochádza k vyšetreniu mnohých pľúcnych funkcií ako napríklad:

 • Vitálna kapacita pľúc
 • Reverzný objem nádychu a výdychu
 • Dychový objem v pokoji
 • Výdychový objem po 1 sekunde
 • Maximálny výdychový a vdychový vrchol prietoku

Pomerne jednoduchá a krátka diagnostika, ktorá poskytne užitočné informácie o stave pľúc.

Ako vyzerá diagnostické centrum?

Miesto, kde sa vďaka odborníkom využívajúcich účinné metódy dozviete viac o svojom organizme. Takéto centrum možno nájsť v spoločnosti Kompava, v Novom Meste nad Váhom, rovnako ako v Žiline – Diagnostické centrum Metflex.

Centrá sú vybavené najmodernejšími diagnostickými prístrojmi, ktoré dokážu poskytnúť najpresnejšie informácie týkajúce sa aktuálneho zdravotného stavu či trénovanosti organizmu.

Súčasťou každej diagnostiky je, samozrejme, záverečné vysvetlenie, ako pracovať na vašom zdraví - ako lepšie a jednoduchšie spoznávať svoj organizmus, a tak si zjednodušiť cestu za lepším zdravotným stavom.

Ako je možné absolvovať niektorú z diagnostík?

Na diagnostiku je možné sa objednať telefonicky a s pracovníkom centra si dohodnúť presný termín na vyšetrenie.

Taktiež sme mysleli na to, že vám záleží na zachovaní zdravia vašich blízkych, a preto je možné si prostredníctvom e-shopu zakúpiť i darčekové poukážky na všetky z menovaných diagnostík.

Tak neváhajte a navštívte diagnostické centrum Kompava  Metflex v Novom Meste nad Váhom. Tu sa môžete prostredníctvom zaujímavých meraní dozvedieť o sebe, no hlavne o svojom zdraví viac.

Či už chcete vo svojom spôsobe života niečo zmeniť a zlepšiť, alebo chcete raz a navždy schudnúť, dosahovať lepšie tréningové výsledky, vyhnúť sa pretrénovanosti, alebo diagnostiku skúsiť z prevencie alebo zvedavosti.

Diagnostika je pre každého – mužov i ženy, malých i veľkých, starších i mladších – všetci sú vítaní.