DEŇ  ZDRAVIA, Trenčianske Teplice
DEŇ ZDRAVIA, Trenčianske Teplice

DEŇ ZDRAVIA, Trenčianske Teplice

DEŇ  ZDRAVIA, Trenčianske Teplice

Akcia Deň Zdravia sa konala na námestí kúpeľného mesta v Trenčianskych Tepliciach dňa 6.7.2013 súčasne s hokejbalovým turnajom a otvorením nového detského ihriska v centre mesta. Na akcii sa pohybovali prevažne klienti z kúpeľov. Firma Kompava v rámci svojho stánku robila diagnostické meranie tela, o ktoré bol veľký záujem. Z diagnostických meraní sa jednoznačne najviac zaznamenali u ľudí problémy s tukmi, tráviace ťažkosti, prekyslený organizmus a následne z toho problémy s pohybovým aparátom. Na základe letáčikov a vzoriek návštevníci viac spoznali produkty našej spoločnosti, pretože skoro všetci pochádzali prevažne z východného a stredného Slovenska. Návštevníci v prevažnej miere hodnoverne reagovali na produkty z toho dôvodu, že spoločnosť KOMPAVA je slovenský výrobca, vyrába produkty biologicky čisté bez pridania konzervačný a syntetických látok.

Súčasťou sprievodného programu bolo i otvorenie detského ihriska, po otvorení organizátori losovali tombolu, do ktorej sme prispeli hodnotmýni cenami. 

Za firmu Kompava Mgr. Eva Deckárová