Limitovaná edíciak novým proteínom Thermofit grátis

DEŇ  ZDRAVIA, Trenčianske Teplice
DEŇ ZDRAVIA, Trenčianske Teplice

DEŇ ZDRAVIA, Trenčianske Teplice

DEŇ  ZDRAVIA, Trenčianske Teplice

Akcia Deň Zdravia sa konala na námestí kúpeľného mesta v Trenčianskych Tepliciach dňa 6.7.2013 súčasne s hokejbalovým turnajom a otvorením nového detského ihriska v centre mesta. Na akcii sa pohybovali prevažne klienti z kúpeľov. Firma Kompava v rámci svojho stánku robila diagnostické meranie tela, o ktoré bol veľký záujem. Z diagnostických meraní sa jednoznačne najviac zaznamenali u ľudí problémy s tukmi, tráviace ťažkosti, prekyslený organizmus a následne z toho problémy s pohybovým aparátom. Na základe letáčikov a vzoriek návštevníci viac spoznali produkty našej spoločnosti, pretože skoro všetci pochádzali prevažne z východného a stredného Slovenska. Návštevníci v prevažnej miere hodnoverne reagovali na produkty z toho dôvodu, že spoločnosť KOMPAVA je slovenský výrobca, vyrába produkty biologicky čisté bez pridania konzervačný a syntetických látok.

Súčasťou sprievodného programu bolo i otvorenie detského ihriska, po otvorení organizátori losovali tombolu, do ktorej sme prispeli hodnotmýni cenami. 

Za firmu Kompava Mgr. Eva Deckárová