Práve teraz si tovar pozerá 10 zákazníkov

Kompletná diagnostika

Ide o jeden z najspoľahlivejších spôsobov pre kompletnú diagnostiku a analýzu zloženia ľudského organizmu. 

Kompletná diagnostika
Cena:
60.00 €
 • Pri zakúpení produktu získate 60 bodov

Základný popis služby

Čo všetko zahŕňa Kompletná diagnostika?

1. Spiroergometria na bicyklovom ergometri alebo bežiacom páse 

Spiroergometria je funkčné vyšetrenie s ergometrickou záťažou. Záťažové testy poskytujú informáciu nielen o telesnej výkonnosti jedinca ale i jeho reakcii na záťaž, vplyv tréningu na organizmus, jeho imunitný systém a neposlednom rade jeho celkovú výkonnosť.

POČAS ZVYŠUJÚCEJ ZÁŤAŽE SA SLEDUJÚ

 • respiračné ukazovatele – spotreba kyslíka O2, výdaj kysličníka uhličitého CO2
 • cirkulačné ukazovatele – tlak krvi, pulzová frekvencia, BPsys, BPdia
 • ventilačné ukazovatele – frekvencia dýchania, veľkosť dychového objemu, minútová ventilácia, BR
 • metabolické ukazovatele – tvorba krvného laktátu, zmeny acidobázickej rovnováhy

2. Základná diagnostika a analýza tela prístrojom InBody 370S 

Základná diagnostika a analýza tela prístrojom InBody 370S  predstavuje jeden z najspoľahlivejších prístrojov pre diagnostiku a analýzu zloženia ľudského organizmu. Pomocou 8 elektród je zariadenie schopné analyzovať percentuálne zastúpenie tuku a svalov na jednotlivých častiach tela.

Na základe výsledkov meraní je možné odhaliť výživové nedostatky, resp. začínajúci problém v organizme ako napríklad nadmerné zadržiavanie vody v tele, sklony ku vzniku nadváhy alebo podváhy, dysbalanciu postavy či veľké množstvo vnútorného tuku ohrozujúceho vnútorné orgány.

3. Kľudová spirometria

Pri meraní kľudovej spirometrie ide o zmeranie vitálnej kapacity pľúc, rezervného objemu nádychu a výdychu, dychového objemu v pokoji, výdychového objemu po 1 sekunde, maximálneho výdychového a vdychového vrcholu prietoku.

Vyšetrenie sa prevádza v kľude a v stoji, kedy si klient vkladá náustok do úst, ktorý drží perami a snaží sa vydychovať a nadychovať tak, aby mu neunikal vzduch mimo náustok. Najskôr urobí 6 -8 nádychov a výdychov, potom vydýchne všetok vzduch, urobí maximálny nádych a maximálny (úsilný) výdych. Meranie sa opakuje 2-3x, vyberie sa najlepšie z meraní.

Jednotlivé merania v rámci Kompletnej diagnostiky je možné si zakúpiť i samostatne. 

Kompletná diagnostika je vhodná

Pre športovcov aj nešportovcov, ktorí sa snažia upraviť svoju životosprávu a dbajú o svoje zdravie.

Kde prebieha diagnostika

Kompava Centrum Metflex

Vojtecha Spanyola 8343/1A

010 01 Žilina

Príprava

 • V deň merania sa vyhnite náročnejšiemu cvičeniu.
 • Nejedzte približne 2 hod pred samotným meraním a nepite väčšie množstvo vody.
 • Nesprchujte sa tesne pred vyšetrením a uistite sa, že ste použili toaletu.
 • Ženám sa odporúča nechať si meranie po menštruácii, keď sú hladiny vody v tele stabilnejšie.

Recenzie produktu

 • 5 hviezdičiek
  0 x
 • 4 hviezdičky
  0 x
 • 3 hviezdičky
  0 x
 • 2 hviezdičky
  0 x
 • 1 hviezdička
  0 x