Získajte teraz balenie Serrapeptase Plus +30% obsahu za cenu klasického balenia. Viac na...

Prečo si vybrať proteínový výživový doplnok od Kompavy? Tu sú dôvody
Prečo si vybrať proteínový výživový doplnok od Kompavy? Tu sú dôvody

Prečo si vybrať proteínový výživový doplnok od Kompavy? Tu sú dôvody

Prečo si vybrať proteínový výživový doplnok od Kompavy? Tu sú dôvody

Posledné desaťročia rastie záujem o lepšie podmienky pre chov zvierat. Prieskum z roku 2020, vykonaný pre nadáciu Brigitte Bardot, ktorá sa zameriava na ochranu zvierat, ukázal, že zo zúčastnených 1009 ľudí, boli viac ako štyri osoby z piatich za zákaz chovu zvierat v nevyhovujúcich podmienkach - najmä za zákaz chovu v uzavretých budovách bez prístupu do vonkajšieho prostredia. Napriek všetkému úsiliu sa aj v krajinách Európskej Únie za týchto podmienok chovajú štyri z piatich zvierat... 1

Obsah

Ako bojovať proti nevhodným metódam chovu zvierat?

Najlepším spôsobom je byť zodpovednejším spotrebiteľom: konzumovať výrobky vyprodukované s ohľadom na životné prostredie a dobré životné podmienky pri chove zvierat!

V prípade mlieka sa snažiť nakupovať mlieko len od zodpovedných chovateľov, fariem a družstiev, najlepšie lokálnych. Chované kravy by mali tráviť čo najviac času na trávnatých pastvinách a mali by mať zabezpečené dobré životné podmienky. Vďaka tomu:

  • sú zachované dobré životné podmienky chovaných zvierat;
  • má mlieko tú najlepšiu možnú kvalitu;
  • je obmedzená uhlíková stopa, keďže sa skráti vzdialenosť na prepravu mlieka;
  • sa posilňuje lokálna produkcia mlieka a zachovávajú sa trávnaté plochy.

Chovatelia by mali byť k takémuto spôsobu chovu motivovaní, okrem iného aj stanovením minimálnej ceny mlieka, príp. bonusu za jeho produkciu z chovu vo voľnom výbehu.

Líši sa kvalita mlieka od kráv chovaných na tráve od kvality bežného mlieka?

Okrem ekologicky zodpovedného prístupu (prírodného, bez GMO) a voľného chovu je tiež dôležité vedieť, že mlieko je odrazom stravy kravy, ktorá ho vyprodukovala. Štúdia z roku 2019, ktorá porovnávala výživovú kvalitu mlieka od kráv pasených voľne s mliekom z bežného chovu, odhalila, že strava kráv mala priamy vplyv na tukový profil mlieka.2

Pozrime sa na výsledky štúdie – mlieko kráv kŕmených trávou sa vyznačovalo týmito vlastnosťami:

  • obsahovalo viac polynenasýtených mastných kyselín a menej nasýtených mastných kyselín – to je veľmi dobré, pretože v strave je lepšie znížiť príjem nasýtených mastných kyselín v prospech nenasýtených;
  • obsahovalo menej Omega-6 a viac Omega-3 mastných kyselín - strava človeka je všeobecne príliš bohatá na Omega-6 a chudobná na Omega-3, záujem o takéto mlieko je preto veľký;
  • obsahovalo viac konjugovanej kyseliny linolovej (CLA), ktorej molekuly pozitívne vplývajú na zdravie – stimulujú imunitný systém, znižujú riziko rakoviny a cukrovky typu II., môžu stimulovať metabolizmus vďaka čomu sa zvyšuje výdaj energie. 3

Štúdia Poľnohospodárskej komory v Bretónsku z rokov 2006-2008 ukazuje rovnaké výsledky – čo vidíme aj na obrázku č. 1. 4

Obrázok č. 1: Vývoj zloženia mlieka (polynenasýtené mastné kyseliny, CLA, pomer Omega-6 a Omega-3) pri kŕmení trávou

Ekologické mlieko najvyššej kvality z chovu kráv na tráve s vysokou nutričnou hodnotou sa nachádza aj v mliečnych zložkách výrobkov Kompava.

Prečo si vybrať proteínové produkty od Kompavy?

Prvým dôležitým faktorom je kvalita surovín. Nie všetky produkty v globálnom odvetví mliečnych prísad pochádzajú priamo z mlieka. Niektoré pochádzajú z vedľajších produktov iných priemyselných odvetví.

Dá sa používať napríklad srvátka z výroby syrov – bielkoviny tejto srvátky sa však zvyčajne štiepia rôznymi tepelnými alebo chemickými procesmi a úpravami, ktoré sa môžu vykonávať počas výroby syra. A ak je proteín denaturovaný, môže stratiť niektoré zo svojich bioaktívnych vlastností.

U mliečnych zložiek výrobkov Kompava to tak nie je (natívne srvátkové proteíny, micelárny kazeín, dezert) – surovinou na ich výrobu je mlieko, vďaka čomu sú zložky natívne a nerozkladajú sa.

Na obrázku č. 2 vidíme dva typy kazeínov:

1. Micelárny kazeín – získava sa membránovou filtráciou, takže proteíny v ňom nie sú denaturované a zachovávajú si svoju natívnu štruktúru;

2. Kazeinát – získava sa denaturačným chemickým procesom. 5

Obrázok č. 2: Dva procesy na získanie kazeínov z odstredeného mlieka

S cieľom zachovať vlastnosti kazeínu, Kompava uprednostňuje micelárny kazeín získaný membránovou filtráciou, nedenaturačným fyzikálnym procesom.

ZDROJE:

[1]  IFOP, “Les Français et la condition animale,” IFOP, accessed September 28, 2020, https://www.ifop.com/publication/les-francais-et-la-condition-animale/.

[2] Mohammad Alothman et al., “The ‘Grass-Fed’ Milk Story: Understanding the Impact of Pasture Feeding on the Composition and Quality of Bovine Milk,” Foods 8, no. 8 (August 2019): 350, https://doi.org/10.3390/foods8080350.

[3] Bo Yang et al., “Review of the Roles of Conjugated Linoleic Acid in Health and Disease,” Journal of Functional Foods 15 (May 1, 2015): 314–25, https://doi.org/10.1016/j.jff.2015.03.050.

[4] Chambre d’agriculture de Bretagne, “Matière Grasse du lait : l’herbe améliore la qualité nutritionnelle des laits,” May 2009, 2.

[5] “La Caséine Micellaire,” Prodiet Fluid – la caséine micellaire dédiée aux boissons hyperprotéinées (blog), accessed September 28, 2020, https://www.prodiet-fluid.fr/la-caseine-micellaire/.