Bansko Bystrický Cup v plávaní
Bansko Bystrický Cup v plávaní

Bansko Bystrický Cup v plávaní

Bansko Bystrický Cup v plávaní

V meste pod Urpínom - Banská Bystrica Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica pravidelne organizuje významné medzinárodné plavecké preteky (určené aj pre talentovanú mládež), ktoré prezentujú nielen svoje mesto, región, ale aj celú Slovenskú republiku. Táto udalosť je dobrou príležitosťou konfrontácia slovenských plávanie so zahraničím. Banskobystrický pohár je jeden z najväčších plaveckých meetingov na slovenský. Cieľom je predstaviť na slovenskom európskej ale aj svetové hviezdy, ktoré by boli vzorom pre našu mládež a zároveň lákadlom pre širokú veřenost. Z pôvodnej súťaže plaveckého meetingu s medzinárodnou účasťou sa aj vďaka prestavbe 50-metrového bazéna na Štiavničkách a obrovské snahe organizátorov stali preteky európskeho formátu. V histórii pretekov boli evidované prihlášky pretekárov až z 30 krajín.

Kompava aj tento rok sa stala hrdým partnerom medzinárodnej akcie plávanie v Banskej Bystrici. Akcie sa zúčastnilo veľa slovenských i zahraničných závoníků v rôznych vekových kategóriách. Sme radi, že sme sa s vami po roku opäť stretli a ďakujeme všetkým, ktorí sa za nami zastavili na stánku či už pre rôzne informácie, alebo že ste nás prišli pozdraviť. Dúfame, že sa za rok s vami zase uvidíme.