Banskobystrický Cup

Banskobystrický Cup

V meste pod Urpínom – Banská Bystrica Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica pravidelne organizuje významné medzinárodné plavecké podujatie (určené aj pre talentovanú mládež), ktoré prezentuje nielen svoje mesto, región, ale aj celú Slovenskú republiku. Toto podujatie je dobrou príležitosťou konfrontácie slovenského plávania so zahraničím. Banskobystrický pohár je jeden z najväčších plaveckých mítingov na Slovensku. Cieľom je predstavovať na Slovensku európske ale aj svetové hviezdy, ktoré by boli vzorom pre našu mládež a zároveň lákadlom pre širokú verejnosť. Z pôvodnej súťaže plaveckého mítingu s medzinárodnou účasťou sa aj vďaka prestavbe 50-metrového bazénu na Štiavničkách a obrovskej snahe organizátorov stali preteky európskeho formátu. V histórii pretekov boli evidované prihlášky pretekárov už z 30 krajín.

 

Tohtoročné podujatie, ktoré sa uskutočnilo v termíne 25. - 26. marca 2017, malo výnimočnú atmosféru v tom, že Medzinárodná svetová plavecká federácia schválila toto podujatie ako kvalifikačné pre účasť na Majstrovstvá sveta 2017 v Budapešti (Maďarsko). Okrem toho bolo možné plniť na tomto podujatí limity aj na Majstrovstvá sveta juniorov 2017 v Indianapolise (USA), Majstrovstvá Európy juniorov 2017 v Netanyi (Izrael), Európsky olympijslý festival mládeže 2017 v Győri (Maďarsko) a Svetovú Univerziádu 2017 v Čínskom Taipei.

 

Svetové a európske hviezdy, ktoré okrem médií prilákali na tribúnu vynovenej plavárne aj množstvo divákov, ponúkli špičkové výkony, skvelú atmosféru a už aj miesto medzi poprednými podujatiami európskeho formátu. V tomto roku sa organizátorom podarilo zabezpečiť priamy prenos z podujatia prostredníctvom regionálnych televízií a internetových portálov. Podujatie tak dostalo úplne iný rozmer.

 

Spoločnosť Kompava podporila akciu cenami pre víťazov v podobe iontového nápoja HypoFit, uterákmi a cyklistickými fľašami. Veľkou podporou akcie bol aj stánok s produktami od Kompavy s 15% zľavou, ochutnávka HypoFitu a vzorkami produktov pre športovcov, ale i pre návštevníkov akcie.