Banskobystrický Cup v plávaní
Banskobystrický Cup v plávaní

Banskobystrický Cup v plávaní

Banskobystrický Cup v plávaní

V meste pod Urpínom - Banská Bystrica, Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica pravidelne organizuje významné medzinárodné plavecké preteky (určené aj pre talentovanú mládež), ktoré prezentujú nielen svoje mesto, región, ale aj celú Slovenskú republiku. Táto udalosť je dobrou príležitosťou konfrontácie slovenských plavcov so zahraničím. Banskobystrický pohár je jeden z najväčších plaveckých meetingov na Slovensku. Cieľom je predstaviť na Slovensku európske ale aj svetové hviezdy, ktoré by boli vzorom pre našu mládež a zároveň lákadlom pre širokú verejnosť. Z pôvodnej súťaže plaveckého meetingu s medzinárodnou účasťou sa aj vďaka prestavbe 50-metrového bazéna na Štiavničkách a obrovskej snahe organizátorov stali preteky európskeho formátu. V histórii pretekov boli evidované prihlášky pretekárov až z 30 krajín.

Kompava aj tento rok sa stala hrdým partnerom medzinárodnej akcie plávania v Banskej Bystrici. Akcie sa zúčastnilo veľa slovenských i zahraničných závodníkov v rôznych vekových kategóriách. Sme radi, že sme sa s vami po roku opäť stretli a ďakujeme všetkým, ktorí sa za nami zastavili na stánku, či už pre rôzne informácie, alebo že ste nás prišli pozdraviť. Dúfame, že sa za rok s vami zase uvidíme.