"prezliekame" produkty nový dizajn, nové etikety

BEZROUKOV MEMORIAL druhý deň
BEZROUKOV MEMORIAL druhý deň

BEZROUKOV MEMORIAL druhý deň

BEZROUKOV MEMORIAL druhý deň

Druhý deň šprinty.