MarathonBB - Na vrchol v Európe
MarathonBB - Na vrchol v Európe

MarathonBB - Na vrchol v Európe

MarathonBB - Na vrchol v Európe

V sobotu 5.3.2016 sa konal v Banskej Bystrici v nákupnom centre Europa MarathonBB s názvom Na vrchol v Európe. Maratónsky beh sa uskutočňoval na bežeckých trenažéroch, ktoré do akcie zapožičalo Fitness Sásová v Banskej Bystrici. Beh do vrchu na bežeckom trenažéri v dĺžke 5 minút, prvých 30 sekúnd rozklus pri nastavenej rýchlosti a náklone. Po 30 sekundách asistent nastavil 10% inklináciu a bežec si sám počas behu reguloval rýchlosť. Cieľom bolo ubehnúť čo najviac metrov. 

Spoločnosť Kompava podporila akciu iontovým nápojom HypoFit, K4 Power gelom, tričkom Kompava a plastovou fľašou – pre víťaza.