Szupermaraton

Szupermaraton

Za uplynulé dve desaťročia sa stal Supermaratón pojmom, značkou a udalosťou športových podujatí voľného času. Vďaka patrí športovým účastníkom, sponzorom a organizátorom obcí, ktorými prechádzal maratón.

Poslaním pretekov je utužovanie dobrých medzinárodných vzťahov, v rámci toho najmä krajín Európskej únie, popularizovanie zdravého životného štýlu, športu a behu. Má prispieť aj k lepšiemu poznaniu Rakúska, Slovenska a Maďarska.

Termín: 19.-23. októbra 2010 Štart: 19. októbra 2010, Viedeň

Trať a úseky:
1. deň: Viedeň – Bratislava cca. 92 km
2. deň: Bratislava – Győr cca. 84 km
3. deň: Győr – Tata cca. 64 km
4. deň: Tata – Budakeszi cca. 60km
5. deň: Budakeszi – Budapešť polmaratón

Dĺžka trate celkovo: cca. 321 km

DISCIPLÍNY

JEDNOTLIVCI

Vekové kategórie:

Ženy: absolútna kategória
Nad 35 rokov, podľa vekových skupín atletiky, postupne každých 5 rokov (40, 45 rokov)

Muži: absolútna kategória
Nad 40 rokov, podľa vekových skupín atletiky, postupne každých 5 rokov (40, 45 rokov)

ŠTAFETOVÝ BEH Pretekov sa zúčastnia mužské a ženské tímy v zložení 4+1. Každý z nich absolvuje približne rovnako dlhé denné štafetové úseky za podmienok určených pravidlami pretekov. Každé družstvo nominuje jedného náhradníka, ktorého môže postaviť na dennom úseku. Vekové kategórie sú zadelené podľa celkového veku členov tímu (5 členov). Pri mládežníckej kategórii musí mať každý člen družstva pod 20 rokov.

Vekové kategórie:

Ženy: Muži: mládežnícke (pod 20 rokov) mládežnícke (pod 20 rokov) absolútna kategória absolútna kategória 176 – 200 rokov 201 – 250 rokov 201 – 250 rokov 251 – 300 rokov 251 – 300 rokov viac než 301 rokov viac než 301 rokov