Získajte teraz balenie Serrapeptase Plus +30% obsahu za cenu klasického balenia. Viac na...

1. ročník Behu DUBNÍKOM

1. ročník Behu DUBNÍKOM

V sobotu 24.9.2016 sa na Dubníku, pri Starej Turej, konal 1.ročník benefičného podujatia BEH DUBNÍKOM. Táto akcia bola podporovaná veľkým množstvom miestnych firiem a spoločností, ktoré sa podielali na financovaní a zabezpečovaní občerstvenia. O pitný režim bežcov sa počas preteku starala firma KOMPAVA.

Predpokladaný počet účastníkov bol do 120, keďže to bola prvá akcia tohto druhu na Starej Turej, ktorú organizovali domáci bežeckí nadšenci zo skupiny toRun. Nakoniec sa počet bežcov naplnil a vďaka výbornému počasiu sa akcie malo chuť zúčastniť ešte mnoho ďaľších bežcov. Dalo sa zaregistrovať na dve rôzne vzdialenosti. Jeden okruh okolo Dubníka je 2,5 km a táto vzdialenosť bola ideálnou dĺžkou pre ľudí, ktorí sa chcú cítiť fit, a preto sme ho nazvali BUĎ FIT beh. Na tomto okruhu sa stretlo množstvo miestnych ľudí, ktorí nebehávajú a bola to pre nich nesmierna výzva. Ich obrovskú radosť a oprávnenú hrdosť na to, že to zvládli z nich bolo celý deň cítiť. Ďaľší beh bol 10KM, čo boli 4 okruhy okolo Dubníka. Tento beh bol určený pre ľudí, ktorí sa behu, alebo nejakému aerobnému tréningu, venujú pravidelnjšie. Boli sme nadšení, že tento beh vyburcoval mnohých ľudí k pravidelnejšiemu tréningu, čo sa odzrkadlilo na množstve nových be žcov, ktorých sme zrazu stretali pravidelne behajúcich okolo Dubníka. Výbornú náladu a výborné výsledky si naši účastníci mohli vymieňať pri guláši z miestnych zdrojov, pivku z miestneho pivovaru a pochúťkach z miestnej pekárne. Počas celého dňa bol zabezpečený program aj pre deti športovcov. Mohli sa voziť na koni, skákať na skákacom hrade, zúčastňovať súťaži a rôznych hier, ktoré organizovali mamičky z MC Žabka. Vďaka množstvu dobrovoľníkov a ľudí ochotných pomôcť sa táto akcia úspešne vydarila a vyzbieralo sa 732 eur. Celé štartovné od každého účastníka bolo venované rodine zo Starej Turej, ktorých dcérka potrebuje finančne veľmi náročnú liečbu. Veľká vďaka patrí všetkým sponzorom, ale aj účastníkom, ktorí prišli, urobili niečo pre svoje zdravie a zároveň pomohli niekomu ďalšiemu.