Preteky v športovom lezení mládeže 2007
Preteky v športovom lezení mládeže 2007

Preteky v športovom lezení mládeže 2007

Preteky v športovom lezení mládeže 2007

PRETEKY V ŠPORTOVOM LEZENÍ MLÁDEŽE 2007

V sobotu 20.10.2007 sa v Považskej Bystrici uskutočnil Slovenský pohár v lezení detí a mládeže. Kompava sa ho zúčastnila ako sponzor pitného režimu. Akciu usporiadal Horolezecký klub Manín v Považskej Bystrici. Za celú akciu zodpovedal p. Ladislav Makay ako riaditeľ súťaže. Lezecké úseky na stene boli vybrané podľa vekových kategórii. Najmladší účastníci mali 7 rokov. Šikovní chlapci.! Ako mravčeky a bez strachu dosiahli takmer najvyšší bod. Výsledky tejto súťaže so môžete pozrieť na stránke klubu- www.hkmanin.sk