Štvrtý ročník ADRIM Nemčianskeho behu
Štvrtý ročník ADRIM Nemčianskeho behu

Štvrtý ročník ADRIM Nemčianskeho behu

Štvrtý ročník ADRIM Nemčianskeho behu

Dňa 22.5.2016 sa uskutočnil pod Panským dielom štvrtý ročník ADRIM Nemčianskeho behu. Na účastníkov čakala trať so zaujímavým prevýšením, zázemie a zabezpečenie Marathon BB Teamom, možnosť získať pamätnú medailu, unikátne číslo s logom podujatia, občerstvenie, guľáš, kultúrny program, najkratší beh Chrústov, kratšia, ale aj dlhšia trať, vecné ceny, tombola, registrácia na septembrový maratón za špeciálne ceny.

Okrem štvrtého ročníka ADRIM Nemčianskeho behu sa v tento deň konali aj dni obce Nemce. Z tohto dôvodu bolo miesto rozšírené, varil sa guláš, prišli rôzne spevácke a tanečné skupiny, hralo sa na hudobných nástrojoch a zábava bola v plnom prúde. Pitný režim bol zabezpečovaný spoločnosťou Kompava iontovým nápojom Hypofit na druhom stage v strede bežeckej trate. A druhý stánok spoločnosti Kompava s pitným režimom Hypofit sa nachádzal  v ¾ bežeckej trate.