Žlčové kamene - cholelistiáza
Žlčové kamene - cholelistiáza

Žlčové kamene - cholelistiáza

Žlčové kamene - cholelistiáza

Cholelistiáza spočíva v tvorbe žlčových kameňov alebo žlčového blata v žlčníku a žlčových cestách a môže viesť k ich čiastočnému alebo úplnému upchatiu. Žlčové kamene môžu vznikať následkom nadbytku cholesterolu alebo bilirubínu (žlčové farbivo) v žlči alebo pri poruche funkcie žlčníka.

Druhy žlčových kameňov:

- Čisto cholesterolové kamene: sú tvorené iba cholesterolom, väčšinou je prítomný len jeden kameň alebo niekoľko kameňov veľkých rozmerov.
- Zmiešané kamene: tvorené cholesterolom, bilirubínom (žlčové farbivo) a vápnikom. Majú menšie rozmery, väčšinou sú početné a nahromadené v určitej časti žlčových ciest. Predstavujú najčastejší typ cholelistiázy.
- Pigmentové kamene: tvorené prevažne bilirubínom. Postihuje až 20 % obyvateľstva, ale vo väčšine prípadov prebieha nepozorovane. Ochorenie častejšie postihuje ženy.

Vznikajú:

- Pri nadbytku cholesterolu v žlči, ktorý nezodpovedá hladine cholesterolu v krvi, ale skôr súvisí so zvýšenou hladinou tukov v krvi. Ďalej je to obezita, rýchla strata telesnej hmotnosti a užívanie niektorých liekov (napríklad estrogény podávané počas klimaktéria – prechod u žien)
- Narušením zloženie žlče, najmä zastúpením žlčových kyselín. Ich znížené percentuálne zastúpenie v žlči prispieva k vzniku kameňov.
- Pri nadbytku bilirubínu v dôsledku poruchy látkovej premeny (niekedy v súvislosti s rôznymi ochoreniami pečene). V tomto prípade vznikajú pigmentové kamene.
- Zmenou štruktúry žlčníka alebo poruchou jeho funkcie.

Dyspepsia – tráviace ťažkosti a pocit ťažoby po jedle, najmä mastnom. Vo väčšine prípadov je príčinou nedostatočné vylučovanie žlče pri čiastočne upchatých žlčových cestách žlčovými kameňmi.

Akútna biliárna (žlčová) pankreatitída – zápal pankreasu vznikajúci následkom zaklinenia kameňa v spoločnom žlčovode na úrovni vyústenia pankreatického vývodu. Tým je blokované vylučovanie pankreatických štiav do čreva a tie sa hromadia v samotnom pankrease.

Akútna cholecystitída – zápal žlčníka a okolitých žlčových ciest najčastejšie následkom dlhšie trvajúceho upchatia vývodu žlčníka žlčovým kameňom. Zaklinenie kameňa vedie k roztiahnutiu žlčníkových stien so zmenami krvného zásobovania, čím dochádza k ľahšiemu vzniku infekcie určitými baktériami.

Žlčová kolika – keď dôjde k prederaveniu žlčníka alebo žlčových ciest prítomným kameňom a jeho vyplaveniu do voľnej brušnej dutiny, sprevádzaný žlčou. Táto je síce za normálnych okolností sterilná ale následkom zablokovania odtoku žlče dochádza k jej infikovaniu. Ak sa takáto baktériami preplnená žlč dostane do voľnej brušnej dutiny, v krátkom čase sa vyvinie zápal pobrušnice. Takýto pacient musí byť urgentne operovaný, inak mu hrozia vážne zdravotné komplikácie, ba až smrť. Liečba môže byť konzervatívna alebo chirurgická. Záleží na tom v akom štádiu sa pacient nachádza.

Žlčová kolika